BIBLIOTEKA

imienia Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Pracownicy Biblioteki

Kierownik                                                                      Z-ca kierownika

Mroczko-Sidorowicz, Joanna, mgr                                 Zięba, Wioletta, mgr

Kustosze                                                                       St. bibliotekarze

                                                                                    Gałyga-Michowska, Ewa, mgr

Jakubiszyn, Marzena, mgr                                                Lassota, Aleksandra

Juchniewicz, Tadeusz, mgr                                               Lisiecka, Małgorzata, mgr
Kiełbus, Renata, mgr                                                       Musiał, Beata
Kuczborska, Bogusława, mgr                                            Nalepka, Anna, mgr
Lewińska, Jadwiga, mgr                                                   Nitribitt, Joanna
Łuczak, Magdalena, mgr                                                  Parcheniak, Agnieszka, mgr
Mroczko-Sidorowicz, Joanna, mgr                                     
Siejkowska, Magdalena, mgr

Mruszczak, Krzysztof, mgr                                                Żurawska, Lucyna

Parcheniak, Sylwia, mgr                                                                    

Pomorska, Teresa, mgr                                                  
Putek, Alicja, mgr

Witkowska, Anna, mgr

Wojnarowska, Jolanta, mgr
Zięba, Wioletta, mgr

Bibliotekarze

Kaźmierczyk, Daniel