BIBLIOTEKA

imienia Profesora Kazimierza Orzechowskiego

ZASADY PROLONGOWANIA KART BIBLIOTECZNYCH LUB AKTYWOWANYCH KONT BIBLIOTECZNYCH

Karta biblioteczna lub aktywowane konto biblioteczne upoważniające do wypożyczania książek ważne są przez okres bieżącego roku akademickiego (tracą one ważność z dniem 1 października danego roku).

Karta biblioteczna lub aktywowane konto biblioteczne są prolongowane na rok akad. 2013/2014 w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. K. Szajnochy 7/9, I piętro, p. 14 lub w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (budynek D, s. 306);  po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń z ubiegłego roku akad. oraz po okazaniu następujących dokumentów:

1.        Studenci wszystkich rodzajów studiów UWr. - indeksu z wpisem na bieżący rok akad. 2013/2014 lub legitymacji studenckiej ważnej na bieżący semestr, tj. do 31 marca 2014 r;

2.        Pracownicy UWr. -  dokumentu tożsamości i zaświadczenia o zatrudnieniu, o ile nie figurują w bazie pracowników UWr.