Nasz Patron

Orzechowski prawnikkw

Uniwersytet Wrocławski

logo white

Znalezione obrazy dla zapytania wydział prawa administracji i Ekonomii uwr

Multiwyszukiwarka Summon

Umożliwia przeszukiwane zróżnicowanych zasobów informacyjnych m.in. katalogu książek BUWr, Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego, wszystkie subskrybowane przez BUWr źródła elektroniczne (EBSCO , JSTOR etc.) oraz część zagranicznych baz danych Wydziału (Taylor & Francis Criminology & Law Collection,  HeinOnline Core Collection (Standard), Cambridge Journals Online HSS Collection - JUSTICE).

Uniwersyteckie biblioteki prawnicze

 

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=32

ul. Mickiewicza 1; 15-203 Białystok;

Katalog Biblioteki on-line w systemie ALEPH pod adresem:

http://bg.uwb.edu.pl

Biblioteka Nauk Historycznych, Politycznych i Prawnych im. Prof. Karola Buczka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

http://biblioteka.ukw.edu.pl

ul. Przemysłowa 34; 85-758 Bydgoszcz

Katalog Biblioteki on-line w systemie HORIZON pod adresem:

http://82.146.234.5/#focus

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego

http://www.prawo.ug.gda.pl

ul. Jana Bażyńskiego 6; 80-952 Gdańsk

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

http://katalog.bg.univ.gda.pl/

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

http://www.wpia.us.edu.pl/biblioteka-wpia-us

ul. Bankowa 11b; 40-007 Katowice

Katalog Biblioteki on-line w systemie PROLIB pod adresem:

http://opac.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_search.p?R=1&IDBibl=19&ID1=DHNERGMCRPGJODGHFSQMK&ln=pl

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.law.uj.edu.pl/wbpuj/index.php

ul. Olszewskiego 2; 31-007 Kraków

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog/

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji im. Jerzego Wróblewskiego Uniwersytetu Łódzkiego
http://wpia.uni.lodz.pl/biblioteka/index.php?go=biblioteka.php

ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź Budynek C, poziom "0"

Katalog Biblioteki on-line w systemie HORIZON pod adresem:

http://wpia.uni.lodz.pl/biblioteka/index.php?go=katalog.php

Biblioteka Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

http://www.kul.pl/biblioteka-wydzia-u-prawa-prawa-kanonicznego-i-administracji,art_4593.html

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

http://www.bu.kul.pl/katalog/

Biblioteka Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracjii KUL

http://www.kul.pl/biblioteka-instytutu-administracji-i-instytutu-europeistyki,art_23228.html

ul. Spokojna 1; 20-074 Lublin

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

http://www.bu.kul.pl/katalog/

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMCS

http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=3283&mid=119&mref=27677

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin;

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Kolekcja Nauk Społecznych

http://bg.uwm.edu.pl/

ul. Oczapowskiego 12 B; 10-719 Olsztyn

Katalog Biblioteki on-line w systemie ALEPH pod adresem:

http://bg.uwm.edu.pl/F

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

http://www.prawo.uni.opole.pl/biblioteka.php

ul. Katowicka 87 A; 45-060 Opole;

Katalog Biblioteki on-line w systemie ALEPH pod adresem:

http://aleph.uni.opole.pl/F?RN=472902664

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php/strona_glowna/biblioteka.html

ul. Święty Marcin 90; 61-809 Poznań

Katalog Biblioteki on-line w systemie HORIZON pod adresem:

http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php/strona_glowna/biblioteka.html

Czytelnia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://bur.univ.rzeszow.pl/czytelnia-wydzialu-prawa-i-administracji

ul. Dąbrowskiego 17 35-036 Rzeszów

Katalog Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego on-line w systemie PROLIB pod adresem:

https://opac.univ.rzeszow.pl/cgibin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo2_search.p?R=1&IDBibl=26&ID1=ILFJRMDMQMGNFCHP&ln=pl

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

http://mec.univ.szczecin.pl/

ul. Narutowicza 17a; 40-240 Szczecin;

Katalog Biblioteki on-line w systemie KOHA pod adresem:

http://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-prawa-i-administracji

ul. Wł. Bojarskiego 3; 87-100 Toruń

Katalog Biblioteki on-line w systemie HORIZON pod adresem:

http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-prawa-i-administracji/zbiory

Biblioteka i Czytelnia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

http://www.wpia.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=372&Itemid=103

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17, pokój nr 1707

Katalog Biblioteki on-line w systemie MAK pod adresem:

http://baza.biblioteka.uksw.edu.pl/makwww/?BM=08

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

http://www2.wpia.uw.edu.pl/105,Informacje_ogolne.html

ul. Oboźna 6; 00-332 Warszawa

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

https://opac.buw.uw.edu.pl/cgi-bin/katalog/chameleon

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

http://www1.wpae.uni.wroc.pl/biblioteka_kopia/

ul. Uniwersytecka 7-10; 50-145 Wrocław

Katalog Biblioteki on-line w systemie VIRTUA pod adresem:

http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/komputerowe

Biblioteka Sejmowa

http://libr.sejm.gov.pl/bibl/

ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa

Katalog Biblioteki on-line w systemie ALEPH pod adresem:

http://bs.sejm.gov.pl/ALEPH/?con_lng=POL

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN

http://www.inp.pan.pl/index.php?a=biblioteka

ul. Nowy Świat 72; 00-330 Warszawa

Katalog Biblioteki on-line w systemie HORIZON pod adresem:

http://katalog.pan.pl/webpac-bin/227binpPL/wgbroker.exe?new+-access+top

Biblioteka Collegium Polonicum

http://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/index.html

ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Katalog Biblioteki on-line pod adresem

http://cpopac.euv-frankfurt-o.de/cpwebOPAC/welcomeDe.html