Uniwersytet Wrocławski

logo white

Nasz Patron

profesor 029

Znalezione obrazy dla zapytania wydział prawa administracji i Ekonomii uwr

Wybrane bazy dostępne bez ograniczeń czasowych

Bibliografia Historii Polskiej
Wydawana wspólnie przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 i Instytut Pamięci Narodowej.
Baza obejmuje roczniki 1980 - 2011.

https://bibliografia.ipn.gov.pl/bhp/katalog-on-line/8338,Katalog.html

 

ARAN 
To  cyfrowa kolekcja publikacji naukowych z NUI Galway (Narodowy Uniwersytet Irlandii - NUI Galway). 
ARAN gromadzi i udostępnia bezpłatnie w ramach otwartego dostępu publikacje naukowe (również prawnicze), 
w tym recenzowane artykuły i dokumenty konferencyjne z  NUI Galway. Od 2015 r. Uniwersytet promuje politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych będących wynikiem badań naukowców tej uczelni. 
 
Wyszukiwarka dokumentów:
 
Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway
Narodowy Uniwersytet Irlandii znany również jako NUI Galway powstał w 1845 roku. 
Na pięciu wydziałach uczelni studiuje ponad 18 tys. studentów. Na NUI Galway studiuje
 wielu studentów z zagranicy, najliczniejsze grupy pochodzą z USA, Kanady i Malezji.
 
UN HUMAN RIGHTS TREATIES
University of Virginia School of Law 
Uniwersytet Wirginijski USA
Bibliotekarze, wykładowcy i absolwenci prawa UVA utworzyli bazę danych opracowań historycznych  głównych traktatów dotyczących praw człowieka po II wojnie światowej.
Baza umożliwia wszystkim zainteresowanym tą tematyką 
dotrzeć do kluczowych  źródeł prawa międzynarodowego (dot. praw człowieka).
Projekt powstał dzięki pomocy ONZ 
i Biblioteki Daga Hammarskjölda.
Uniwersytet Wirginijski jest jednym z trzech najlepszych 
uniwersytetów państwowych znajdujących się w USA.
Szkoła Prawa tej uczelni jest w pierwszej dziesiątce najlepszych
 w Stanach Zjednoczonych.
 
International Association of Universities
The Global Voice of Higher Education
Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (IAU) założone w 1950 r.
 jest organizacją pozarządową stowarzyszoną z UNESCO i działającą 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
  Sekretariat IAU ma siedzibę w Paryżu i znajduje
 się w siedzibie UNESCO.
Światowa baza danych o szkolnictwie wyższym
jest w wolnym dostępie  podczas pandemii 
do końca sierpnia 2020 r.
EOD Search
EOD Search to ujednolicony system wyszukiwania, który obejmuje ponad 8 milionów danych bibliograficznych książek, które zostały już zdigitalizowane i podlegają digitalizacji ze zbiorów 37 bibliotek naukowych w Europie.
Koordynator projektu:
Department of Digital Services
University of Innsbruck, Library
 Austria
 
National Academies Press
National Academies Press (NAP)  publikuje rocznie ponad 200 
książek naukowych z różnych dziedzin. 
NAP oferuje ponad 8500 tytułów w formacie PDF. 
Większość  plików PDF można pobrać bezpłatnie
 z rozdziału lub z całej książki.  
National Academy Press ma swoją siedzibę w Waszyngtonie,  od 1993 r. było pierwszym  samowystarczalnym wydawcą, który udostępnił swoje materiały w Internecie za darmo, w  otwartym  dostępie <open access>
 
School of Advanced Study  (University of London) 
School of Advanced Study na Uniwersytecie Londyńskim (University of London)
zrzesza dziewięć renomowanych międzynarodowych instytutów badawczych tworzących  krajowe centrum w  Wielkiej Brytanii mające na celu wspieranie naukowców i promowaniu ich  badań w dziedzinie nauk humanistycznych.
 Stanowi bazę badawczą dla międzynarodowej społeczności naukowców
oraz zapewnia specjalistyczne szkolenia badawcze na poziomie magisterskim, doktoranckim i habilitacyjnym - na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
Specjalizuje się dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w Wielkiej Brytanii.
W wolnym dostępie - open access - umożliwiają korzystanie ze swoich zasobów bez ograniczeń czasowych.
UoL Press
Open access titles
 
Open SUNY Textbooks
Open SUNY Textbooks to platforma naukowa,  umożliwia wolny dostęp
do podręczników. Ta pilotażowa inicjatywa miała swoje początki na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku (State University of New York). ​Od 2012 r. wspomaga autorów: wykładowców i studentów w procesie wydawniczym , którym zapewnia usługi wydawnicze i infrastrukturę.
W projekcie uczestniczą m.in. biblioteki:
 College w Brockport, College of Environmental Science and Forestry, SUNY Fredonia, Upstate Medical University i University at Buffalo.
 
RePEc (Research Papers in Economics) 
RePEc (Research Papers in Economics) to platforma naukowa wa której znajduje się zdecentralizowana baza bibliograficzna dokumentów roboczych, artykułów w czasopismach, książek i rozdziałów oraz komponentów oprogramowania. 
Do tej pory ponad 2000 archiwów ze 102 krajów dostarczyło około 3 milionów prac badawczych z 3500 czasopism i 5000 serii dokumentów roboczych. Zarejestrowało się ponad 57 000 autorów. 
RePEc jest sponsorowany przez Dział Badań Banku Rezerw Federalnych w St. Louis i korzystając z bazy danych IDEAS  udostępnia linki do ponad 1 200 000 artykułów pełnotekstowych. Większość publikacji można pobrać bezpłatnie. RePEc to jedno z największych internetowych 
repozytoriów materiałów akademickich na świecie.
 
 LSE Theses Online
 The London School of Economics and Political Science = Londyńska Szkoła Ekonomii
 i Politologii (w skrócie London School of Economics, LSE) – od 1900 r.
 część University of London jest  jedną z najważniejszych szkół wyższych 
specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych.
 LSE Theses Online to internetowe archiwum prac doktorskich LSE 
posiadające w swojej kolekcji również publikacje prawnicze.
 
Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Publications Office of the European Union 
Wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej prowadzi działalność wydawniczą od 1969 r. jest podporządkowane Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. 
Istotne publikacje dotyczące pandemii koronawirusa (Covid - 19) w Unii  Europejskiej.
Publikacje dostępne w języku polskim, angielskim i innych językach krajów członkowskich UE
 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Biblioteka czasopism elektronicznych (EZB) jest  kompleksową bazą bibliograficzną dostępnych naukowych czasopism elektronicznych.
Od 2012 r. dostępna bezpłatnie i używana przez prawie wszystkie biblioteki z kręgu krajów niemieckojęzycznych.
EZB oferuje ponad 45 tys. czasopism online (wolne od opłat) oraz 31 tys. czasopism online (płatne) 
Platforma EZB została utworzona  w 1997 r. przez  Bibliotekę Uniwersytecką w Ratyzbonie Universitätsbibliothek Regensburg. 
 
Leuven University Press
Wydawnictwo Leuven University Press założono w 1971 r. pod patronatem
Katolickiego  Uniwersytetu Lowańskiego (Katholieke Universiteit Leuven).
Belgijskie wydawnictwo akademickie o międzynarodowej renomie
udostępnia bezpłatnie wybrane publikacje z wielu dyscyplin naukowych,
w tym - prawo i ekonomia.
Publikacje w językach: angielskim, francuskim oraz w języku holenderskim.
Leuven University Press jest członkiem - założycielem Association of European University Presses. 
 
OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
Holenderska Fundacja OAPEN jest organizacją non-profit mającą swoją  siedzibę
w Bibliotece Narodowej w Hadze.
Współfinansowany przez UE projekt eContentplus umożliwił stworzenie platformy, która umożliwia otwarty dostęp
do książek akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 OAPEN jest poświęcony otwartym książkom recenzowanym. OAPEN obsługuje dwie platformy: Bibliotekę OAPEN - centralne repozytorium do hostowania i rozpowszechniania książek OA - oraz, we współpracy z OpenEdition, Directory of Open Access Books (DOAB) - usługę wyszukiwania książek OA. Współpracujemy z wydawcami, aby stworzyć kontrolowany pod względem jakości zbiór książek o otwartym dostępie oraz świadczyć usługi dla wydawców, bibliotek i podmiotów finansujących badania w zakresie rozpowszechniania, zapewniania jakości i ochrony zasobów cyfrowych. 
Fundacja OAPEN została założona przez:  University of Amsterdam, University of Leiden,  University of Utrecht, Netherlands Academy of Sciences, National Library of the Netherlands oraz Amsterdam University Press (AUP).
W większości publikacje w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.
Dostęp bez ograniczeń czasowych.
Prawo:
 
Open Book Publishers
​Wydawnictwo akademickie  z Wielkiej Brytanii, które zostało 
założone przez naukowców z University of Cambridge (od 2008 r.).
Jest ono obecnie największym wydawnictwem w Wielkiej Brytanii publikującym 
monografie w wolnym dostępie (Open Access).
Wszystkie monografie i podręczniki akademickie są recenzowane,
są dostępne online - do czytania, również do pobrania w formacie PDF i XML.
Wydawnictwo specjalizuje się w naukach humanistycznych i społecznych.
 
Peter-Lang-Verlagsgruppe 
Peter Lang  ma 50 lat doświadczenia w wydawaniu książek
naukowych - humanistyka i nauki społeczne - co roku wydaje 
ponad 1800 tytułów książek.
Wydawnictwo zostało założone przez szwajcarskiego wydawcę Petera Langa
w 1970 r. we Frankfurcie nad Menem, 7 lat później przeniosło się do 
Berna w Szwajcarii. Obecnie jest to jedno z większych międzynarodowych wydawnictw
mający swoje oddziały w wielu krajach Europy (również w Polsce) oraz w USA.
Wybrane tytuły z bogatej bazy, w języku niemieckim i angielskim, są
dostępne w otwartym dostępie (Open Access).

 

Akademicka Platforma Czasopism
Pierwsza w Polsce (2013 r.)
platforma czasopism naukowych, powstała w Toruniu 
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
Program platformy przygotowano e oparciu o Open Journal System (OJS).
APCz udostępnia periodyki naukowe kilku instytucji, m.in.:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
(nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne).
 
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 
Ponadregionalne i multidyscypinarne Repozytorium Cyfrowego składa się 
z zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych, m.in.:
oraz ich bibliotek tworzących
Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
Wolny dostęp 
 
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON) udostępnia artykuły, książki, materiały konferencyjne oraz rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.