Uniwersytet Wrocławski

logo white

Nasz Patron

profesor 029

Znalezione obrazy dla zapytania wydział prawa administracji i Ekonomii uwr

 

EBSCO w wersji Ultimate: Humanities Source, Sociology Source, Applied Science & Technology Source

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała dostęp do trzech baz wydawnictwa EBSCO w wersji Ultimate: Humanities Source, Sociology Source, Applied Science & Technology Source.  Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 15.08.2020 r.

Dostęp do serwisu:
Humanities Source Ultimate to najobszerniejsza baza z zakresu nauk humanistycznych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Baza zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej oraz odpowiednie tego rejonu zasoby autorytatywne. Humanities Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych informacji na temat nauk humanistycznych w globalnej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Bezkonkurencyjna zawartość Humanities Source Ultimate obejmuje: około 1.540 pełnotekstowych czasopism naukowych w tym 1.240 czasopism recenzowanych naukowo i 710 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Sciences a ponadto książki, biografia, recenzje książek, musicale, opery, scenariusze sztuk i inne.
Link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=hsi

Sociology Source Ultimate jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Zapewnia użytkownikom dostęp do informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w połączeniu z odpowiednimi tego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Sociology Source Ultimate to nieocenione źródło wiadomości na temat socjologii i nauk pokrewnych niezbędne podczas studiów nad wszystkimi aspektami ludzkich zachowań i rodzajów przez interakcje społeczne. Tematyka bazy obejmuje m.in: zachowania odbiegające od normy, dyskryminację, rozwój ekonomiczny, studia etniczne, związki rodzinne, tożsamość płciową, migracje, wzrost populacji, rozwarstwienie ekonomiczne, religię, ruchy społeczne, uzależnienia i wiele innych.  Baza zawiera ponad 1.050 czasopism pełnotekstowych, w tym 1004 czasopisma recenzowane naukowo i około 570 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science a także obszerną kolekcję książek, monografii i materiałów konferencyjnych.
Link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=sxi

Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Baza zawiera setki pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zakresie globalnym. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Applied Science & Technology Source Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszerniejszego źródła informacji w światowej perspektywie.  Aby umożliwić studentom dostęp do materiałów badawczych, aktualnych informacji na temat najnowszych trendów, postępów, innowacji w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki w bazie zamieszczono setki czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań oraz w najważniejszych bazach bibliograficznych zwierających czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych. Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetyka, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania. Baza zawiera ponad 1.350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1.130 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.
Link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=aps

 

Bazy danych CEIC

Otrzymaliśmy testowy dostęp do września 2020 r. do bazy danych CEIC zawierającej precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące rynki całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje akademickie i badawcze jak również firmy konsultingowe.

Wejście do bazy: https://insights.ceicdata.com/login

Dostęp do bazy z domu jest możliwy przez serwer proxy.

W załącznikach znajdą Państwo opis bazy oraz instrukcję logowania i tworzenia swojego profilu.

75 000 eBooków wydawnictwa De Gruyter

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do 75 000 eBooków wydawnictwa De Gruyter  w modelu DRM-free eBooks. Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do 31 lipca 2020 r.
Dostęp do serwisu: https://www.degruyter.com/

Lista Wydawców: w załączniku
Darmowe treści platformy Project Muse
Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do darmowych treści platformy Project Muse. Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do 30 czerwca 2020 r.
Dostęp do serwisu:
https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/
Książki i czasopisma platformy JSTOR

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do kolekcji książek i czasopism platformy JSTOR. Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 30.06.2020 r.
Dostęp do serwisu:

JSTOR eBooks: https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-ebooks/ (ponad 35,000 tytułów)
Archive Journal Collections https://about.jstor.org/whats-in-jstor/journals/
Thematic Collections:
* Lives of Literature https://about.jstor.org/whats-in-jstor/lives-of-literature/
* Security Studies https://about.jstor.org/whats-in-jstor/security-studies/
* Sustainability https://about.jstor.org/whats-in-jstor/sustainability/
Primary Source Collections:
* 19th Century British Pamphlets http://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/19th-century-british-pamphlets/
* World Heritage Sites: Africa http://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/world-heritage-sites-africa/
* Struggles for Freedom: Southern Africa http://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/struggles-freedom-southern-africa/
* Global Plants http://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/global-plants/