ZASADY PROLONGOWANIA KART BIBLIOTECZNYCH LUB AKTYWOWANYCH KONT BIBLIOTECZNYCH

Karta biblioteczna lub aktywowane konto biblioteczne upoważniające do wypożyczania książek ważne są przez okres bieżącego roku akademickiego (tracą one ważność z dniem 1 października danego roku).

Karta biblioteczna lub aktywowane konto biblioteczne są prolongowane na rok akad. 2013/2014 w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. K. Szajnochy 7/9, I piętro, p. 14 lub w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (budynek D, s. 306);  po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń z ubiegłego roku akad. oraz po okazaniu następujących dokumentów:

1.        Studenci wszystkich rodzajów studiów UWr. - indeksu z wpisem na bieżący rok akad. 2013/2014 lub legitymacji studenckiej ważnej na bieżący semestr, tj. do 31 marca 2014 r;

2.        Pracownicy UWr. -  dokumentu tożsamości i zaświadczenia o zatrudnieniu, o ile nie figurują w bazie pracowników UWr.