Bazy Wydziału

   Polskie:

Lex               przejdź

Legalis         przejdź 

IBUK.pl        przejdź    Lista książek dostęnych dla UWr

INFOR LEX  przejdź

EMIS             przejdź

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA   przejdź

 

   Zagraniczne: 

Cambridge University Press e-booki lista dostępnych książek przejdź

Cambridge University Press kolekcja czasopism HSS  przejdź

De Gruyter (EBA Ebooks) przejdź

De Gruyter Journals  przejdź

EBSCOhost (czasopisma) przejdź

EBSCOhost ECM (bazy danych) przejdź

Elsevier (czasopisma kolekcji Freedom) przejdź

Emerald Publishing (Library & Information Sciences) przejdź

HeinOnline      przejdź              Dostępne czasopisma

JSTOR (kolekcja czasopism) przejdź

Legal Source    przejdź

Max Planck     przejdź   

Oxford University Press (EBA Ebooks) przejdź

Oxford Journal   przejdź       Dostępne tytuły

Proquest Ebook Central przejdź

ProQuest One Academic (kolekscja baz danych) przejdź

SAGE Publications Ltd (czasopisma wydawnictwa Sage Publication Ltd.) przejdź

SAGE Publications Ltd (EBA Ebooks) (książki wydawnictwa Sage Publication Ltd.)   przejdź

Springer (książki i czasopisma wydawnictwa Springer) przejdź

Taylor & Francis   Pakiet Social Sciences & Humanities (SSH)   przejdź

WILEY (kolekcja książek i czasopism Wiley-Blackwell)  przejdź

Opisy baz i dostępu do nich w linku