Struktura Biblioteki WPAE

Kierownik Biblioteki

Mroczko-Sidorowicz, Joanna, mgr  

                                    

Z-ca Kierownika

Zięba, Wioletta, mgr

Oddział Gromadzenia, Opracowania

i Udostępniania Zbiorów

Kierownik Oddziału  

Zięba, Wioletta, mgr

Oddział Informacji Naukowej oraz Cyfryzacji

Kierownik Oddziału

 Mruszczak, Krzysztof, mgr  

 Kuczborska, Bogusława, mgr

 Lewińska, Jadwiga, mgr 

 Mikulski, Jakub, mgr   

 Musiał, Beata 

 Nalepka, Anna, mgr

 Parcheniak, Agnieszka, mgr

 Parcheniak, Sylwia, mgr

 Putek, Alicja, mgr

 Szmyt, Anna, mgr

 Witkowska, Anna, mgr

 Wojnarowska, Jolanta, mgr 

 Zięba, Wioletta, mgr

 Adamczyk, Marek, mgr

 Godlewska, Marta, mgr

 Jakubiszyn, Marzena, mgr

 Juchniewicz, Tadeusz, mgr

 Kaźmierczyk, Daniel  

 Lassota, Aleksandra, mgr           

 Mroczko-Sidorowicz, Joanna, mgr

 Mruszczak, Krzysztof, mgr 

 Pomorska, Teresa, mgr       

 Siejkowska, Magdalena, mgr

 Skowroń, Karina, mgr

 Do zadań Oddziału Gromadzenia, Opracowania i   Udostępniania Zbiorów należy:

 1) realizacja polityki gromadzenia zbiorów,

 2) prowadzenie na bieżąco ewidencji dezyderatów i zamówień,

 3) zakup wydawnictw krajowych i zagranicznych,

 4) ewidencja wydawnictw zwartych i ciągłych,

 5) katalogowanie bieżących nabytków oraz książek i czasopism ze   zbiorów zabezpieczonych,

 6) tworzenie rekordów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych oraz   kartoteki haseł wzorcowych do katalogu komputerowego,

 7) ewidencja ubytków,

 8) opracowanie techniczne nabytków i przygotowanie ich do   konserwacji,

 9) opracowanie przedmiotowe wydawnictw zwartych w języku haseł   przedmiotowych KABA,

 10) prowadzenie wymiany, przyjmowanie darów, rozsyłanie       wydawnictw uznanych za zbędne,

 11) udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza   Bibliotekę,

 12) realizacja zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

 13) uaktualnianie bazy komputerowej czytelników i prolongowanie kart   bibliotecznych uprawniających do wypożyczania książek,

 14) kompletowanie i selekcja księgozbiorów podręcznych czytelni,

 15) przechowywanie, oprawa i konserwacja zbiorów,

 16) realizowanie zamówień do czytelni, wypożyczalni miejscowej i   międzybibliotecznej,

 17) prowadzenie kartoteki zbiorów wypożyczonych oraz coroczna jej   kontrola,

 18) przeprowadzanie skontrów zgodnie z ustalonym harmonogramem,

 19) sprawdzanie stanu zabezpieczenia zbiorów,

 20) sporządzanie protokołów zagubienia książek.

 Do podstawowych zadań Oddziału Informacji   Naukowej oraz Cyfryzacji należy:

 1) gromadzenie i opracowanie materiałów do bibliografii publikacji   pracowników UWr.,

 2) rejestracja publikacji pracowników oraz doktorantów WPAE w   systemie informacji naukowej HUESCA,

 3) przygotowanie i import danych bibliograficznych do Polskiej   Bibliografii Naukowej (PBN) przewidzianych do oceny parametrycznej   Wydziału,

 4) realizacja usług informacyjnych (z zakresu tematyki prawniczej,   administracyjnej i ekonomicznej),

 5) udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,

 6) przygotowywanie materiałów informacyjnych o Bibliotece,

 7) redagowanie strony domowej Biblioteki,

 8) prowadzenie szkoleń dla studentów, seminarzystów, doktorantów z   prawniczych baz danych, bibliografii,

 9) koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem Prawniczej i   Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr oraz Repozytorium UWr.,

 10) digitalizacja zbiorów bibliotecznych,

 11) udostępnianie zdigitalizowanych zasobów w kolekcjach Prawniczej i   Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr oraz Repozytorium UWr.,

 12) skanowanie, obróbka obrazów cyfrowych w programach   graficznych, przetwarzanie plików, konwersja do odpowiednich   formatów,

 13) tworzenie publikacji w formatach PDF, DjVu,

 14) opracowanie merytoryczne zasobów cyfrowych – tworzenie   metadanych obiektu cyfrowego,

 15) opracowanie formalne i rzeczowe publikacji w formacie Dublin Core,

 16) współpraca z e-Wydawnictwem WPAE.