Szkolenie biblioteczne

 Studenci rozpoczynający studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zobowiązani są do  zaliczenia internetowego szkolenia bibliotecznego (test), znajdującego się w zakładce e-learning. Szkolenie jest obowiązkowe. Hasło do szkolenia to: BWP1819