Czasopisma zagraniczne w polskich bibliotekach prawniczych

CZASOPISMA ZAGRANICZNE W POLSKICH BIBLIOTEKACH PRAWNICZYCH

B I B L I O T E K I:

BWP Białystok        -   Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

BWPiA Gdańsk       -   Filia nr 6 Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

BWPiA Katowice     -  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

BWPiA - Łódź          -  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi

BWPiA Opole           -  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

BWPiA Poznań         -  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

BWPiA Szczecin       -  Biblioteka Wydziału Prawa Administracji Uniwersytet Szczeciński

BWPiA Toruń           -  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

BWPiA Warszawa    – Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

BWP UR Rzeszów     -  Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego

BWPPKiA KUL        -  Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INP PAN                    -  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

PAd Wrocław            -  Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Szczegóły (zasób, spisy treści, skan okładki ) na stronie: http://czasopisma.prawo.uni.wroc.pl/modules.php?name=czasopismoraz www.bu.uni.wroc.pl (sygnatury rozpoczynające się od słowa PAd)

UMCS               -  Biblioteka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie

UKSW           -  Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie

UWM                 -   Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

WBP Kraków    -  Wydziałowa Biblioteka Prawnicza w Krakowie    

 

 

Acta Apostolice Sedis.Commentarium Officiale

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

BWPPKiA-KUL

Acta Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae

BWPiA Warszawa (1977-)

Acta Iuridica Hungarica (Hungarian Journal of Legal Studies)

PAd Wrocław (1967-)

WBP Kraków

Acta Juridica

UMCS (1960-1969)

Acta Universitatis Carolinae

UMCS 1954-2005 (niereg.)

Acta Universitatis Carolinae - Iuridica

PAd Wrocław (1956-)

Actualite Juridique. Droit Administratif (L’Actualite Juridique)

PAd Wrocław (1973-)

BWPiA Łódź

Agrar - und Umweltrecht

BWPiA Poznań 2003 –

Adelaide Law Review

PAd Wrocław (1996- )

UMCS 1960-2004 (niereg.)

Aktiengesellschatf (ie AG Aktiengesellschatf)

UWM Olsztyn

American Bar Association Journal

UMCS 1956-1969 (niereg.)

American Busisines Law Journal

BWPiA Łódź

American Journal of Comparative Law

UKSW

PAd Wrocław (1965/66, 1973-)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-

INP PAN

American Journal of Criminal Law

BWPiA Poznań 2004 -

American Journal of International Law

UKSW

BWPiA Toruń

PAd Wrocław (od Vol. 1 1907-)

BWPiA Szczecin vol. 44 (1950) – vol. 66 (1972), od vol. 82 (1988) –

Braki : no 3/1999, no 4/2001, no 2/2013

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-

BWPiA Poznań 2004 –

BWP UR Rzeszów 2006-

INP PAN

American Journal of Jurisprudence, The

BWPiA Łódź

American Journal of Law and Medicine

BWPiA Toruń

American Journal of Legał History

PAd Wrocław (od Vol. 1 1957-)

BWPiA Łódź

American Maritime Cases (AMC)

BWPiA Gdańsk

American Political Science Review

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź (+ Political Science and Politics)

BWPiA Katowice 1973-

American University Law Review

BWPiA Łódź

Amministrare [Milano]

UMCS 1975-1979 (niereg.) ; [Bologna] 1986-2001

Analele Stiintifice ale Universitatii al. I. Cuza Din Iasi

UMCS 1966-1994 (niereg.)

Anali Prawnog Faculteta u Beogradu

UMCS 1957-1999 (niereg.)

Angelicum

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

Annales de l Universite des Sciences Sociales de Toulouse

UMCS 1974, 1978

Annales de la Faculte de droit de Toulouse

UMCS 1960-1978 (niereg.)

Annales Universitatis Saraviensis

UMCS 1952-1961 (niereg.)

Annales Universitatis Scientarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominac Tae

UMCS 1960-2002 (niereg.)

Annales Universitatis Scientarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae.Sectio Iuridica

WBP Kraków

Annali della Scuola Normale superiore di Pisa

UMCS 1998 Annuaire

UMCS 1967-2002 (br 1994)

Annuaire Cour Internationale de Justice

Pad Wrocław (1946/47-1996/97, 2002/03)

Annuaire Francais de Droit International

BWPiA Łódź

Annual Review of Banking and Financial Law (USA - 1544-4627)

INP PAN

Apollinaris

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

BWPPKiA-KUL (1928-1976)

Arbeit und Arbeitsrecht

PAd Wrocław (Jhg 19 1964-)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

Arbeit und Recht

UKSW

PAd Wrocław (Jhg 17 1969-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1973-1981

Arbitration International (NLD 0957-0411)

INP PAN

Archiv des Offentlichen Rechts (DEU 0003-8997)

PAd Wrocław (od Bd 1 1886-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1951, 1955-1960, 1969-1970, 1972- INP PAN

Archiv des Volkerrechts (DEU 0003-892X)

BWPiA Opole

PAd Wrocław (Bd 8 1959/60-Bd 18 1978/79)

INP PAN

Archiv für die Civilistische Praxis (DEU 0003-8997)

UMCS 1961-2006

PAd Wrocław (od Bd 1 1818-)

BWPiA Szczecin od BD. 191 (1991) - [brak H. 1-2/1997)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1969-

BWP UR Rzeszów 1991-

INP PAN

Archiv für Katholisches Kirchenrecht

UWM Olsztyn

BWPPKiA-KUL (1857-1998)

Archiv für Kriminologie

PAd Wrocław (od Bd 1 1898/99-)

BWPiA Katowice 1969-

Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP)

BWPiA Toruń

UMCS 1960-2006 (br.pojed.nr)

BWPiA Łódź

Arztrecht

BWPiA Katowice 1970-1981

Banque et Droit (FRA 0992-3233)

BWPiA Łódź

INP PAN

Basler Juristische Mitteilungen

UMCS 1979-1987 (br.pojed.nr)

Baylor Law Review

UMCS 1953-1968, 1969 nr 1

BIO-Science Law Review (Gbr 1365-8867)

INP PAN

Boletim da Faculdade de Direito

UMCS 1947, 1950-1957, 1968-2004 (niereg.)

Brigham Young University Law Review

BWPiA Warszawa (1996,1998,2001)

British Journal of Criminology (GBR 0007-0955)

PAd Wrocław (od Vol. 1 1960/61-)

BWPiA Gdańsk

INP PAN

British Yearbook of International Law

BWPiA Toruń

PAd Wrocław (1923, 1928-1930, 1978-1983, 1996-)

Buffalo Criminal Law Review

BWPiA Gdańsk

Bulletin des Droits de l'Homme

UMCS 1994-1996

Bulletin for International Fiscal Documentation

BWPiA Toruń

Bulletin Joly Sociétés

BWPiA Warszawa [SZPF] (1997-)

Bulletin of Legal Development

BWPiA Łódź

Bulletin on Constitutional Case Law

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1994-

UMCS 1993-2003

BWPiA Warszawa (1993-2004)

Bullettino del Instituto di Diritto Romano

WBP Kraków

Bundesgesetzblatt Tl. I

PAd Wrocław (1949-)

BWPiA Katowice 1969-

Bundesgesetzblatt Tl. II

PAd Wrocław (1991-)

Busines Lawyer

BWPiA Łódź

Business Law Review (NLD 0143-6295)

INP PAN

Cahiers de Droit Européen (BEL 0007-9758)

BWPiA Warszawa - SZPF (1999-)

INP PAN

California Management Review

PAd Wrocław (od Vol. 23 1980/81-)

Cambridge Law Journal

BWP UR Rzeszów 2006-

Canadian Journal of Criminology (CAN 0704-9722)

INP PAN

Capital University Law Review

BWPiA Warszawa (1991-2002)

Celovek i Zakon

BWPiA Poznań 1980 - 2003

Civil Court Practice

BWPiA Gdańsk

Columbia Journal of Environmental Law (USA 0098-4582)

INP PAN

Columbia Journal of Law and Social Problems

BWPiA Poznań 1993 - 1997

Commentary

BWPiA Łódź

Commercial Laws of Europe (USA 0141-7258)

INP PAN

Common Market Law Reports (GBR 0588-7445)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Toruń

UKSW

BWPiA Łódź

BWPiA Opole

PAd Wrocław (Vol. 1 1962-Vol. 95 2002)

INP PAN

Common Market Law Review (NLD 0165-0750)

BWPiA Katowice 1999-

BWPiA Poznań 1994 –

BWP UR Rzeszów 2006-

PAd Wrocław (Vol. 4 1967-)

INP PAN

Communicationes

BWPPKiA-KUL (1969-1993)

Company Lawyer, The

BWP UR Rzeszów 2006-

Comparative Law Review

BWPiA Poznań 1989 - 1999

UMCS 1995

Computer und Recht International

BWPiA Toruń

Concilium

BWPPKiA-KUL (1965-1970)

Conference Internationale du Travail

BWPiA Gdańsk

Court of First Instance I i II

PAd Wrocław (2004-)

(czasopismo ukazuje się z dużym opóźnieniem, ostatni ukazał się rok 2004; wcześniejsze roczniki posiada Centrum Informacji i Dokumentacji Unii Europejskiej na Wydziale PAiE)

Crime and Delinquency (GBR 0011-1287)

INP PAN

Crime and Justice International

BWP Białystok

Criminal Justice and Behavior

BWPiA Poznań 2005 -

Criminal Justice, the International Journal of Policy...

BWPiA Poznań 2004 –

BWPiA Toruń

Criminal Law and Philosophy

BWPiA Toruń

Criminal Law Forum

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

Criminal Law Review (GBR 0011-135X)

BWPiA Toruń

BWPiA Warszawa (1961-)

BWP UR Rzeszów 2005-

INP PAN

PAd Wrocław (1973-1984)

Criminologie (Pierwotny tytuł: Acta Criminologica)

PAd Wrocław (1974-1989, 1996-)

Criminology (USA 0011-1384)

INP PAN

Criminology & Criminal Justice (GBR 1748-8966)

INP PAN

Critica Sociale

UMCS 1960-1973 (br.pojed.nr)

Croatian Critical Law Review

BWPiA Gdańsk

UMCS 1996

Cuestiones Constitucionales

PAd Wrocław (Vol. 1 1999-)

Current Legal Bibliography

UMCS 1975-1976 nr 2-5, 7-9

PAd Wrocław (1973-1976, 1980)

Deutsches Arzteblatt

BWPiA Katowice 1969-1978

Deutsches Verwaltungsblatt

PAd Wrocław (1957-)

Droit Maritime Francais, Le

BWPiA Toruń

BWPiA Gdańsk

Droit Nucleaire Bulletin

BWPiA Łódź

Droit Social (FRA 0012-0438)

UKSW

BWPiA Warszawa - SZPF (1997-)

BWPiA Łódź

INP PAN

Droits

BWP Białystok

BWPiA Katowice 1985-

East European Case Reporter of Constitutional Law

UMCS 1994-1995

East European Constitutional Review

BWPiA Warszawa (1994-2003)

UMCS 1994-1995 (niereg.)

PAd Wrocław (1993-1999)

Eastern Churches Journal

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

Ecology Law Quartely

WBP Kraków - depozyt BJ

UMCS 1978-1986

BWPiA Katowice 1978-

Econometrics Journal

PAd Wrocław (od Vol. 2 1999-)

Economic Journal

PAd Wrocław (od vol. 30 1920-)

Economist, The

BWPiA Poznań ( bieżący rok )

PAd Wrocław (od 1944-)

Edinburgh Law Review

BWPiA Warszawa (2002-)

Electoral Studies

BWP UR Rzeszów 2006-

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilisachen - Reihe A

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen

BWPiA Katowice 1973-1988

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1952-1989

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht

BWPiA Warszawa - SZPN (1998-)

BWPiA Gdańsk

Environmental (USA 0012-9157)

INP PAN

Environmental Law & Management

BWPiA Katowice 1999-2005

Environmental Policy and Law (NLD 0378-777X)

INP PAN

BWPiA Katowice 1997-2005

Ephemerides Iuris Canonici

BWPPKiA-KUL (1945-1974)

Estudios Penales y Criminologicos

UMCS 1980-1998, 2000, 2004-2005

EU Food Law

BWPiA Warszawa (2000-)

Europaische Grundrechte Zeitschrift (DEU 0341-9800)

BWPiA Katowice 1993-

BWP UR Rzeszów 2005-

INP PAN

Europäische Zeitschrift fur Wirtchschaftsrecht (DEU 0937-7204)

BWPiA Gdańsk

WBP Kraków

INP PAN

Europarecht (DEU 0531-2485)

BWPiA Opole

INP PAN

PAd Wrocław (1985-1999)

Europe-Asia Studies zob. Soviet Studies European Business Organization Law Review

BWP UR Rzeszów 2006-

European Company and Financial Law Review (DEU 1613-2548)

INP PAN

European Company Law (NLD 1572-4999)

INP PAN

European Competition Journal (GBR 1574-0196)

INP PAN

European Constitutional Law Review (GBR 1361-1526)

UKSW

BWPiA Katowice 2006-

INP PAN

European Current Law

PAd Wrocław (1997-)

European Energy and Environmental Law Review (NLD 0966-1646)

INP PAN

European Environment

BWPiA Katowice 1995-2005

European Environmental Law Review

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1994-

European Foreign Affairs Law Review

UKSW

European Human Rights Law Review

Toruń - Kadedra Praw Człowieka

European Intellectual Property Review (GBR 0142-0461)

BWP UR Rzeszów 2006-

INP PAN

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (nld 0928-9569)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

INP PAN

European Journal of Criminology (GBR 1477-3708)

BWPiA Toruń

INP PAN

European Journal of Industrial Relations

UKSW

European Journal of International Law (GBR 0938-5428)

Toruń - Kadedra Praw Człowieka UKSW

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1994-

BWP UR Rzeszów 2006-

INP PAN

European Journal of Criminal Policy of Research (NLD 0928-1371)

INP PAN

European Law Journal (GBR 1351-5993)

BWPiA Toruń

BWPiA Łódź

INP PAN

European Law Review (GBR 0307-5400)

UKSW

PAd Wrocław (Vol. 2 1977-)

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1999-

BWP UR Rzeszów 2006-

BWPiA Opole

INP PAN

European Legal Book Index

UMCS 1994

European Patent Office Reports (Gbr 0269-0802)

INP PAN

European Public Law (NLD 1354-3725)

BWPiA Toruń

UKSW

BWPiA Łódź

BWPiA Poznań 2004 –

INP PAN

European Review of Contract Law

BWPiA Katowice 2008-

European Review of Private Law (NLD 0928-9801)

BWPiA Toruń

UKSW

UWM Olsztyn

BWPiA Katowice 1994-

INP PAN

European Spatial Research and Policy

BWP UR Rzeszów (1997-2004)

European Taxation

UWM Olsztyn

European Transport Law (NLD 0014-3154)

BWPiA Toruń

BWPiA Katowice 1973-

INP PAN

Family Law Quarterly

BWPiA Łódź

Figurationen

BWPiA Warszawa (2000-)

Financial Times

BWPiA Poznań ( bieżący rok )

Finanzarchiv

PAd Wrocław (od Jhg 1 1884-)

Fordham Law Review

UMCS 1960-1975, 1983-1996

BWPPKiA (od 1994 )

Fordham International Law Journal

BWPPKiA-KUL (niereg.)

Foreign Affairs

BWPiA Katowice 1956-1998

Francais dans le Monde, Le

BWP UR Rzeszów 1991-

Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik

UMCS 1952-1958

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)

BWPiA Katowice 1969-

BWPiA Warszawa (2000-)

BWP UR Rzeszów 2006-

GmbH-Rundschau

UWM Olsztyn

Goltdammer’s Archiv für Strafrecht

UKSW

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1993-

Gosudarstvo i Pravo

PAd Wrocław (1947-1985 z brakami, 1993-)

BWP Białystok

BWPiA Gdańsk

BWPiA Poznań 1993 - 2001

BWP UR Rzeszów 1995-

Harvard Business Review

BWPiA Poznań 2002 -

Harvard Environmental Law Review (USA 0147-8257)

INP PAN

Harvard Law Review (USA 0017-811X)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1982-1987

BWPiA Poznań 2005 –

INP PAN

PAd Wrocław (Vol. 1 1887/88-1993/94)

Harvard Law School Bulletin

UMCS 1961-1983 (niereg.)

Helsinki Monitor

BWPiA Warszawa (1995-2001)

Human Rights

UMCS 1996-1999 (niereg.)

BWPPKiA-KUL (niereg.)

Human Rights Case Digest (NLD 1965-9347)

INP PAN

Human Rights Law Journal

Toruń - Kadedra Praw Człowieka

BWPiA Katowice 1988-1990, 1994-

Human Rights Law Review (GBR 1461-7781)

INP PAN

ICSID Review. Foreign Investment Law Journal

BWPiA Toruń

IDEA. The Intellectual Property Law Review (USA 0019-1272)

INP PAN

Il Diritto dell’Unione Europea.Rivista trimestale

BWPiA Toruń

IIC. International Review of Industrial Property and Copyright Law (DEU 0018-9855)

INP PAN

Index

PAd Wrocław (od Vol. 28 2000-)

BWPiA Szczecin od t. 28 (2000) - [brak t. 30 (2002)]

WBP Kraków

Indian Journal of International Law

BWPiA Katowice 1968-1988

Indiana Journal of Global Legal Studies

BWP UR Rzeszów 1996-2004

Indice Penale

BWPiA Katowice 1975-1982

Industrial and Corporate Change

PAd Wrocław (od Vol. 14 2004-)

Industrial Law Journal (GBR 0305-9332)

BWPiA Łódź

INP PAN

Information Sheet

UMCS 1992-1994

PAd Wrocław (1993-1999, 2002-)

Intellectual Property Quarterly (GBR 1364-906X)

INP PAN

Inter-American law Review

UMCS 1959-1966

International and Comparative Law Quarterly ICLQ (GBR 0020-5893)

BWPiA Toruń

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-1980, 1993-1994

BWPiA Poznań 2004 -

BWP UR Rzeszów 1991-

BWPiA Opole

INP PAN

International Arbitration Law Review (GBR 1367-8272)

INP PAN

International Company and Commercial Law Review (GBR 0958-5214)

UKSW

INP PAN

International Criminal Police Review

BWPiA Łódź

International Journal of Children’s Rights (NLD 0927-5568)

Toruń - Kadedra Praw Człowieka

INP PAN

International Journal of Comparative Labour Law and the Industrial Relation (NLD 0952-617X)

UKSW

INP PAN

International Journal of Constitutional Law (GBR 1474-2640)

INP PAN

International Journal of Cultural Property

BWPiA Katowice 1994-2002

International Journal of Franchising Law (GBR 1741-7392)

INP PAN

International Journal of Marine and Coastal Law

BWPiA Gdańsk

International Journal of Refugee Law

BWPiA Katowice 2002-

International Labour Review (CHE 0020-7780)

INP PAN

International Lawyer

UMCS 1991-1994 (niereg.)

PAd Wrocław (1992-1995)

International Legal Materials (USA 0020-7829)

UKSW

INP PAN

Toruń - Kadedra Praw Człowieka

BWP Białystok

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1991-2002

International Organization (GBR 0020-8183)

PAd Wrocław (od Vol. 8 1954-)

INP PAN

International Organizations Law Review

UKSW

International Review of Administrative Sciences

BWP UR Rzeszów 1992-

International Review of Public Administration

PAd Wrocław (od Vol. 4 1999-)

International Review of Industrial Property and Copyright Law

BWPiA Warszawa (1998, 1996-)

International Review of the Red Cross

BWPiA Katowice 1985-1999, 2001-

International Review of Victimology (GBR 0269-7580)

INP PAN

International Tax and Public Finance

UWM Olsztyn

International VAT Monitor

UWM Olsztyn

BWPiA Warszawa (2006-)

Internationale des Droit de l’Antiquite

BWPiA Łódź

Internationale Politik

BWPiA Opole

Internationale Politik und Gesellschaft

BWPiA Poznań 2002 -

Internationales Handelsrecht (IHR)

BWPiA Toruń

BWPiA Warszawa (2001-)

Intertax (NLD 0165-2826)

INP PAN

Intertax I EC Tax Review

BWPiA Toruń

BWPiA Warszawa (2006-)

IPRAX - Praxis des internationalen Privat und Verfahrensrechts

BWPiA Katowice 1993-

Iris

BWPiA Toruń

Iura: Rivista internationale di diritto romano e antico

PAd Wrocław (od Vol. 1 1950-)

WBP Kraków

Izwiestia Wysszych Uczebnych Zawiedienij. Prawowiedienie

UMCS 1959-1990 (niereg.)

Jahrbuch des Offentlichen Rechts

BWPiA Katowice 1953, 1955-1956, 1958, 1960-1966, 1968-1970, 1973, 1980-1988, 1992, 1994-1995, 2001

Jahrbuch für Ostrecht

UMCS 1990-2006 (niereg.)

BWPiA Warszawa (1984-1985, 1988, 1995-)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1980-1986, 1989, 1992-1995, 1997-2001, 2003-

Jahrbuch für Rechts und Ethik

UKSW

Jahrbucher für Nationalökonomie

PAd Wrocław (Bd 1 1863, NF Bd 1 1880-1932, 1943, 1969/70-)

Japan Annual of Law and Politics, The

UMCS 1962-1969

Journal du Droit International

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1959-

Journal of Air Law and Commerce

BWPiA Warszawa (1952-1953, 1956, I960-)

Journal of the ASQDE (American Society of Questioned DocumentExaminers)

PAd Wrocław (od 2006-)

Journal of Business Law

BWPiA Warszawa (1972-1980, 1982-1984, 1987-)

Journal of Church and State

BWPiA Warszawa (1978, 1982-_

BWPPKiA-KUL (niereg.)

Journal of Competition Law and Economics (GBR 1744-6414)

INP PAN

Journal of Contract Law

BWPiA Łódź

Journal of Criminal Justice

BWP UR Rzeszów 2006-

Journal of Criminal Law

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

BWPiA Poznań 1958 - 1974

Journal of Criminal Law and Criminology (USA 0091-41690)

(pierwotny tytuł: Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology)

PAd Wrocław (od Vol. 19 1928/29-)

WBP Kraków - depozyt BJ

INP PAN

Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe

UMCS 1994-1995

Journal of Energy Natural Resurces Law

BWPiA Katowice 1993-

Journal of Environmental Law (GBR 0952-8873)

INP PAN

BWPiA Gdańsk

Journal of European Competition Law & Practice

BWPiA Szczecin od vol. 2 (2011) -

Journal of Forensic Identification

PAd Wrocław (od vol. 54 2004-)

Journal of Forensic Sciences

PAd Wrocław (vol. 49 2004-)

Journal of the History of International Law

UKSW

Journal of Intellectual Property Law & Practice (GBR 1774-1532)

INP PAN

Journal of International Banking Law (GBR 0267-937X)

INP PAN

Journal of International Economic Law

UKSW

Journal of Law and Commerce

BWPiA Łódź

Journal of Law and Economics (USA 0022-2186)

INP PAN

Journal of Law, Economics and Organization (GBR 8756-6222)

INP PAN

Journal of Legal Education

UMCS 1960-1964 (niereg.)

BWPPKiA-KUL (1971-1983)

Journal of Legal Studies (USA 0047-2530)

INP PAN

Journal of Martime Law and Commerce

BWPiA Szczecin vol. 19 (1988) – vol. 44 (2013), od 2014 r. online [braki: 4/1991, 4/1995]

BWPiA Gdańsk

Journal of the Patent and Trademark Office Society (USA 0882-9098)

INP PAN

Journal of Private Law

BWPiA Katowice 2008-

Journal of Research in Crime and Delinquency (GBR 0022-4278)

INP PAN

Journal of Scandinavian Studies of Crime and Crime Prevention (gbr 1102-3937)

INP PAN

Journal of Studies on Alcohol + supplements (USA 0096-882X)

INP PAN

Journal of World Intellectual Property

BWPiA Warszawa (2004-)

BWPPKiA-KUL (2004-2005)

BWPiA Katowice 2004-

Journal of World Trade (NLD 1011-6702)

INP PAN

Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo

UMCS 1954-1961

Jurimetrics

BWPiA Warszawa (1972-1988, 1992-)

BWPiA Poznań 1968 - 1995 ( braki )

Juris Classeur Droit Civil-Civil+Civil Annexes

BWPiA Łódź

Jurisprudencija

PAd Wrocław (od T. 9 1998-)

Jurist, The

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

BWPPKiA-KUL (1947-1993)

BWP UR Rzeszów 2005-

Juristen-Zeitung

UMCS 1960-2006 (niereg.)

PAd Wrocław (od Jhg 12 1957-)

BWP Białystok

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1968-

Juristische Arbeitsblatter

BWPPKiA-KUL (1989-1993)

Juristische Blatter

BWPiA Poznań 2002 –

UMCS 1962-1982 (niereg.)

PAd Wrocław (1957-1991)

Juristische Rundschau

PAd Wrocław (od Jhg 1 1925-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1969-

JUS - Rivista di scienze giurdiche

PAd Wrocław (1959, 1965-)

Justitia Noua

UMCS 1965 (1-6), 1966

Kanonika

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

Kansai University Review of Law and Politics

WBP Kraków

Karlsruhe Bibliographie

BWPiA Katowice 1997-2007

Keio Buisness Review

PAd Wrocław (od nr 13 1974-)

Kobe University Law Review

BWPiA Warszawa (1961-1966, 1971-1974, 1977-1986, 1988-1993, 1995-)

WBP Kraków

Kriminalistik

BWPiA Warszawa (1952-1953, 1955-)

PAd Wrocław (od Jhg 9 1955-)

BWPiA Szczecin od Jg. 43 (1989) - [braki: 3/1990, 4,7/1992, 4/1995, 1,6,1997]

BWP Białystok

BWPiA Łódź

BWPiA Poznań Hamburg 1950 - 1955, Berlin zeszyty nr 2 (1970) - 72 (1988 )

Kritische Vierteljahrsschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft

BWPiA Gdańsk

KTS. Zeitschrift fur Insolvenzrecht. Konkurs. Treuhand. Sanierung

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1996-

Labeo Rassegna di Diritto Romano

UWM Olsztyn

PAd Wrocław ( 1955-1982, 2000-2004)

BWPiA Katowice 2002-2006

WBP Kraków

Law and Philosophy

UWM Olsztyn

BWPiA Katowice 1995-2002

Law & Practice of Internationa Courts and Tribunals (NLD 1569-1853)

INP PAN

Law and Society Review (GBR 0023-9216)

INP PAN

Law and State

UMCS 1997-1999

Law of the Sea Bulletin

BWPiA Gdańsk

Law Quarterly Review (GBR 0023-933X)

PAd Wrocław (od Vol. 65 1949-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

INP PAN

BWPiA Katowice 1948-1950, 1952-1953, 1956, 1959,1993-1997

Law School Record

UMCS 1957-1972 (niereg.)

Leading Constitutional Cases on Criminal Justive

BWPiA Gdańsk

Legal Issues of Economic Integration (NLD 1566-6573)

BWPiA Toruń UKSW

Leiden Journal of International Law (NLD 0922-1565)

INP PAN

Lloyd’s Law Reports Alert Service

BWPiA Gdańsk

Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly

BWPiA Toruń

BWPiA Gdańsk

Local Government Studies

BWP Białystok

Loyers et Copropriété

BWPiA Warszawa -SZPF (1998-1999, 2001-)

Maastrich Journal of European and Comparative Law (CHE 1023-263X)

UKSW

INP PAN

BWPiA Toruń

Marine Policy

BWPiA Gdańsk

McGill Law Journal

BWPiA Katowice 2000-

WBP Kraków

Michigan Law Review

UMCS 1954-2004, 2006

BWPiA Warszawa (1963-)

BWPiA Katowice 1968-1972, 1994-

Minnesota Law Review

UMCS 1966-1971

Modern Law Review (GBR 0026-7961)

BWPiA Katowice 1991-

INP PAN

BWPiA Łódź

UMCS 1952-1957 (niereg.)

Monatsberichte

UMCS 1968-1975 (niereg.)

Monatsschrift fur Deutsches Recht. MDR

BWPiA Łódź

UMCS 1957-1962, 2004

Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform

BWPiA Warszawa (I960-)

BWPiA Łódź

BWPPKiA-KUL (1989-1991)

BWPiA Katowice 1991-

Monitor Ecclesiasticus

BWPPKiA-KUL (1950-1999)

Monthly Bibliography

UMCS 1978-1981 (niereg.)

Negotiation Journal

UWM Olsztyn

Netherlands International Law Review

BWPiA Katowice 1985-1990

Netherlands International Law Review (NLD 0165-070X)

INP PAN

Netherlands Quarterly of Human Rights

Toruń - Katedra Praw Człowieka

Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte

BWPiA Poznań 2002 -

PAd Wrocław (1985- duże braki - dar!)

Neue Juristische Wochenschrift (NJW) (DEU 0341-1915)

PAd Wrocław (od Jhg 1 1947/48-)

BWPiA Warszawa (1955-)

BWPiA Łódź

Neue Zeitschrift fur Gesellshaft Recht

UWM Olsztyn INP PAN

UMCS 1962-1986 (niereg.)

BWPiA Katowice 1957-1962, 1968-

Neue Zeitschrift für Gesellshaftrecht

BWPiA Warszawa (2000-)

Neue Justiz

UMCS 1952-1993 (niereg.)

BWPiA Katowice 1994-2002

BWPiA Poznań 1954 - 1989

BWP UR Rzeszów 1949-1951 i 1970-1990

PAd Wrocław (Jg 4 1950 - Jg 44 1990)

Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht

UKSW

Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht

BWPiA Warszawa

BWPiA Poznań 2004 –

Neue Zeitschrift fur Strafrecht

BWPiA Katowice 1993-

BWPPKiA-KUL (1988- 1990)

BWP UR Rzeszów 2005

New York University Law Review

BWPiA Warszawa (1960-1980, 1982-)

UMCS 1955-2005

Nordic Journal of International Law (NLD 0902-7351)

INP PAN

Nordisk Tidsskrift for International Ret

BWPiA Gdańsk

North Carolina Law Review

WBP Kraków - depozyt BJ

UMCS 1959-1989

North Dakota Law Review

UMCS 1955-1984

Ocean Development and International Law

BWPiA Gdańsk

Öffentliche Verwaltung , Die

UKSW

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1975-

PAd Wrocław (1957-1995)

Official Bulletin ILO

BWPiA Warszawa (1994-2005)

Official Journal of the European Communities. C. Information and Notices

BWPiA Toruń

PAd Wrocław Centrum Dokumentacji UE

Official Journal of the European Union, seria C

UKSW

PAd Wrocław Centrum Dokumentacji UE

Official Journal of the European Union, seria L

UKSW

PAd Wrocław Centrum Dokumentacji UE

Ohio State Law Journal

UMCS 1960-1984 (niereg.)

Oklahoma Law Review

UMCS 1961-2002, 2003-2005 (niereg.)

Ordens-Korrespondenz

BWPPKiA-KUL (1967-1995)

Orientalia Christiana Periodica

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

Ost Europa

UMCS 1962-1998

Österreichische Zeitschrif für Wirtschaftsrecht

PAd Wrocław (od Jg 20 1993-)

Osterreichische Juristenzeitung

BWPiA Łódż

BWP UR Rzeszów 2005-

Osterreichisches Archiv fur Kirchenrecht

BWPPKiA-KUL (1950-1986)

Osterreichisches Archiv fur Rech & Religion

UWM Olsztyn

Osteuropa Recht

BWPiA Katowice 1969-1970, 1972-1994, 1998- PAd Wrocław (od Jg 34 1988-)

WBP Kraków, 2005-

BWPiA Łódź

Oxford Journal of Legal Studies

BWPiA Katowice 2006-

BWPiA Poznań 2006 –

Parlament, Das

PAd Wrocław (od 1997-)

Parliamentary Debats: Hansard

BWPiA Gdańsk

Party Politics

BWP UR Rzeszów 2006-

Periodica de re Morali Canonica Liturgica

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego

UWM Olsztyn

Periodica de Re Morali Canonica Liturgica

UWM Olsztyn

Petroleum Law Guide

BWPiA Gdańsk

Philosophy

BWPiA Poznań 1928 - 1953

Pouvoirs (FRA 0152-0768)

BWP Białystok

INP PAN

Political Quaterly

BWPiA Gdańsk

Political Science Quaterly

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1993-

Political Science and Politics

BWPiA Katowice 1996-

Political Theory

BWPiA Łódź

Pravnik. Revija za pravno teorijo in prakso

PAd Wrocław (1975-)

BWPiA Katowice 2003-

Pravnik.Teoreticky Casopis Pro Otdzky Statu a Prdva

BWPiA Poznań 1950 - 1954, 1962, 1964 - 1971, 1973 - 1980, 1982 - 1987

Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht (DEU 0720-6585)

INP PAN

Probation Journal (GBR 264-5505)

INP PAN

Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza

UMCS 1985-2002 (niereg.)

Pubblicazioni della Universita di Pavia

UMCS 1983-2006

Public Administration (GBR 0033-3298)

BWPiA Warszawa (1947-1051, 1953, 1956-1983, 1986-1989, 1991-1993, 1995-)

BWPiA Łódź

INP PAN

Public Finance

BWPiA Warszawa (1953, 1955-1982, 1984-1985, 1987-)

PAd (1961-1998)

Public International Law (DEU 0340-7349)

INP PAN

Public Law

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1969-1980, 1982-1984,1987-1992, 2000-

BWPiA Poznań 1984 - 1993

PAd Wrocław (1973-1979)

Punishment & Society

BWPiA Warszawa (2001 -)

Quaderni Constituzionali

BWPiA Toruń

Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht (DEU 0486-1469)

BWPiA Toruń

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1969-

INP PAN

Rassegna di Diritto Civile

UMCS 1980-1985

Rassegna Parlamentare

BWPiA Toruń

Ratio Juris

BWPiA Toruń

PAd Wrocław (od Vol. 2 1989-)

BWPiA Warszawa (1988-1996, 1998-1999, 2002-)

BWPiA Łódź UWM Olsztyn

BWPiA Szczecin vol. 21 (2008) – vol. 26 (2013) od 2014 - online

BWPiA Katowice 1998-

BWPiA Poznań 2006 –

Recht der Arbeit

BWPiA Łódź

Recht der Internationalen Wirtschaft

BWPiA Katowice 1993

WBP Kraków

Recht der Landwirtschaft (DEU 0486-1469)

INP PAN

Rechtsgeschichte

PAd Wrocław

Rechtstheorie

BWPiA Toruń

BWPiA Szczecin Bd. 39 (2008) -

BWPiA Łódź

Recueil de Cours. Academie de Droit International

PAd Wrocław (od Vol. 1 1923-)

Recueil le Dalloz

BWPiA Warszawa (1938-1939) - SZPF (1997-1999)

BWPiA Toruń

PAd Wrocław (1972-1996)

Repertoire de Droit International

BWPiA Gdańsk

Repertoire de Droit Social et du Travall

BWPiA Gdańsk

Reports of American Bar Association

UMCS 1915-1958 (niereg.)

Reports of Cases Before the Court.Court of Justice of the European Communities

Toruń - Kadedra Praw Człowieka

Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders International Court of Justic

UMCS 1995-1999 (niereg.)

Resolutions and Other Decisions

BWPiA Gdańsk

Review International Commission of Jurists, The

UMCS 1994-2001 (niereg.)

Revista da Facultade de Direito de Porto Alegre. Revista de Derecho

UMCS 1950-1974 (niereg.)

Revista de Derecho y Ciencias Sociales

UMCS 1955-1970

Revista de Instituciones Europeas

UMCS 1992-1995

Revista de la Facultad de Derecho de la Universitad Complutense

UMCS 1978-1995 (niereg.)

Revista de la Facultad de Derecho de la Universitad Complutense de Madrid

UMCS 1962-1974 (niereg.)

Revista de la Facultad..Monografico

UMCS 1978-1994 (niereg.)

Revista Espanola de Derecho Constitucional

BWPiA Katowice 1994-

Revista Espagnola de Derecho International

UMCS 1960-1993 (niereg.)

Revista Juridica da Universidade Moderna

UMCS 1998

Revista Juridica dela Universidad Interamericana de Puerto Rico

UMCS 1971-1983 (niereg.)

Revista Romana de Drept

UMCS 1967-1989 (niereg.)

Revista/Review Interamericana

UMCS 1979-1981 (niereg.)

Revue Administrative (FRA 0035-0672)

BWPiA Katowice 1969-

INP PAN

PAd Wrocław (1973-1981)

Revue de l‘Arbitrage

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1972-

Revue Belge de Droit International (BEL 0035-0788)

INP PAN

PAd Wrocław (od Vol. 12 1976-)

UMCS 1993

Revue Critique de Droit International Privé (FRA 0035-0958)

UKSW

BWPiA Warszawa (1957, 1960-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1970-

INP PAN

Revue de Droit des Affaires Internationales

UKSW

BWPiA Warszawa (1997-)

BWPiA Katowice 1993

Revue de Droit Bancaire et Financier (FRA) (LexisNexis)

INP PAN

Revue de Droit Canonique

BWPPKiA-KUL (1951-1972)

Revue de Droit International des Sciences Diplomatique et Politiques

BWPiA Katowice 1973-1989

Revue de Droit International et de Droit Compare

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1972-1981

PAd Wrocław (1958-1992)

Revue de Droit Compare

BWPiA Warszawa (1968-)

Revue de Droit Contemporain

UMCS 1958-1971 (niereg.)

PAd Wrocław (1958-1989)

Revue de Droit Intellectuel LIngenieur-Conseil

BWPiA Poznań 1974 - 1996

UMCS 1990-1998

Revue de Droit Maritime Compare

BWPiA Gdańsk (1923-1939)

Revue de Droit Penal et de Criminologie&Dossiers (BEL 0035-4384)

BWPiA Toruń

INP PAN

Revue de Droit Public et de Science Politique et A LEtranger

BWPiA Poznań 2006 —

BWPiA Katowice 1955-1982, 1993-1997

Revue de Droit Rural

BWPiA Warszawa (1976-1982, 1992-)

BWPiA Katowice 1993-

BWPiA Poznań 2003 –

Revue de Droit Sanitaire et Social

BWPiA Warszawa (1992-)

Revue de la Faculte de Droit de l’Universite de Liege

WBP Kraków

Revue de Marche et de l’Union Europeenne (FRA 0035-2626)

INP PAN

Revue de la Recherche Juridique

BWPiA Poznań 2006 –

Revue de L’est

BWPPKiA-KUL (1971-1973)

Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare (FRA 0035-1788)

PAd Wrocław (1936-1937, 1940-1941, 1946-)

BWPiA Toruń

BWP Białystok

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice1973-

INP PAN

BWPiA Poznań 1949 - 1958, 1964 -1965

Revue des Daffaires Europeennes

BWPiA Katowice 1993-1999

Revue des Sociétés (FRA 0242-5424)

INP PAN

BWPiA Warszawa - SZPF (1997-)

Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a de l’Etranger (FRA 0035-2578)

BWPiA Toruń

BWPiA Gdańsk

INP PAN

BWPiA Katowice 1969-1982, 1994-1997

PAd Wrocław (1961-1995)

Revue du Droit de la Propriete Intellectuelle

BWPiA Łódź

Revue Economique

PAd Wrocław (od Vol. 12 1961-)

Revue Française de Droit Administratif (RFDA) (FRA 0763-1219)

BWPiA Warszawa (1984) - SZPF (1999-)

INP PAN

BWPiA Katowice 1993-1999

Revue Francaise de Droit Aerien et Spatial

BWPiA Warszawa (1960-1968, 1974-1998, 2000-)

Revue Francaise de Droit Constitutionnel (FRA 1151-2385)

BWPiA Gdańsk

INP PAN

BWPiA Katowice 1993-

Revue Francaise de Finances Publiques

BWP Białystok

Revue Francaise d‘Histoire des Idees Politiques

BWPiA Łódź

Revue Générale de Droit International Public (FRA 0035-3094)

UKSW

Toruń - Kadedra Praw Człowieka

PAd Wrocław (od An. 21 1914-)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

INP PAN

BWPiA Katowice1993, 1995-2003

Revue Hellenique de Droit International

UMCS 1954-2000 (niereg.)

WPiA Katowice 1959-1967

Revue Historique de Droit Francais et Etranger

BWPiA Łódź

Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-1990

Revue Internationale de Droit Economique (RIDE) (BEL 1010-8831)

INP PAN

BWPiA Poznań 2002 - 2004

Revue Internationale du Droit d’Auteur

BWPiA Warszawa (1967-1968, 1971-1974, 1976-)

Revue Internationale des Droits de l’Antiquite

WBP Kraków

Revue Internationale de Droit Compare

BWPiA Toruń

PAd Wrocław (od An. 1 1949-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

UMCS 1949-2004 (niereg.)

BWPiA Katowice 1969-

Revue Internationale de Droit Penal

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1946-1949, 1952, 1954-1964

BWPiA Poznań 1956 - 1965

PAd Wrocław (1924-1965, 1972, 1978, 1982)

Revue Internationale de la Croix-Rouge

UWM Olsztyn

Revue Internatinale des Droits de l’Antiqite

UWM Olsztyn

Revue Internationale des Sciences Administrative

BWPiA Łódź

BWP UR Rzeszów 1991

PAd Wrocław (1949-1977, 1979, 1982, 1983)

Revue Internationale du Travail

UKSW

BWPiA Katowice 1973-1989

PAd Wrocław (1949-1989)

Revue Juridique de l’Environnement (FRA 0397-0299)

INP PAN

Revue Penitentiaire et de Droit Penal

BWPiA Warszawa (1947-1953, 1957-)

Revue Roumaine des Sciences Juridiques

UMCS 1991-1996

PAd Wrocław (1991-1996 oraz z tytułu pierwotnego: Revue Roumaine des Scienses Sociales. Serie de Sciences Juridiques T. 8 1964-T. 34 1990)

Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique fra 0244-9358 BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1993-

WBP Kraków INP PAN

PAd Wrocław (1993-1996, 2005 No 1-2)

Revue Trimestrielle de Droit Civil (FRA 0397-9873)

BWPiA Toruń

UKSW

PAd Wrocław (od An 49 1950-)

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1993-

INP PAN

BWPiA Poznań 1902 - 1952 ( brak 1903, 1906, 1925 )

Revue Trimestrielle de Droit European (FRA 0035-4317)

INP PAN

BWPiA Toruń

PAd Wrocław (1991-)

BWPiA Warszawa - SZPF (1999-)

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1993-

WBP Kraków

Revue Universelle des Droits de l’Homme (BEL 2-0777-3579)

BWPiA Toruń

INP PAN

Rivista del Diritto Commerciale

BWPiA Katowice 1973-1980

Rivista di Diritio Agrario

BWPiA Katowice 2003-

BWPiA Poznań 1957 - 2005 (brak roczników 1960, 1972, 1976)

Rivista di Diritto Civile

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-

Rivista di Diritto Internazionale e Comparato del Lavoro

UMCS 1961-1975

Rivista Internationale di Diritto Comune

BWPiA Warszawa (1990-)

Rivista Internationale di Filosofia del Diritto

BWPiA Łódź

Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale

WBP Kraków - depozyt BJ

Rivista di Diritto Processuale

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1973-1977

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile

BWPiA Toruń

Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, La

BWPiA Toruń

Rossiskaja Justicija (pierwotny tytuł: Sovetskaja Justicija)

BWP UR Rzeszów 2006

Rutgers Law Review

UMCS 1961-1985

WBP Kraków 2002-

Saint Louis University Law Journal

BWPiA Warszawa (1990-2002)

UMCS 1960-2005

BWPPKiA KUL

BWPiA Katowice 1993-

Saint Louis University Public Law Review

BWPiA Warszawa (1990, 1992-2002)

BWPPKiA-KUL

Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal (tyt. wydawany w Polsce!!)

BWPiA Warszawa (1995-2002)

PAd Wrocław (1995-2002)

UMCS 1998-2002

BWPiA Gdańsk

San Diego Law Review

BWPiA Gdańsk

Sbirka Zakonu

BWPiA Warszawa (1993-)

SchiedsVZ-Zeitschrift fur Schiedsverfahren

UKSW

Schmollers Jahrbuch (pierwotny tytuł: Jahrbuch fuer Gesetzgebung. Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reichs)

PAd Wrocław (od Jhg 1 1871-)

Schweizerische Juristenzeitung

PAd Wrocław (1951, 1953, 1957, 1958, 1973-)

Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht

BWP Białystok

BWPiA Łódź

BWPPKiA-KUL (1989-1995)

BWPiA Katowice 1973-

BWPiA Poznań 1954 - 1962

Schwaizerische Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht

BWPiA Łódź

Science and Justice

PAd Wrocław (2004-)

Sciences Juridiques

UMCS 1978-1990

Semaine Juridique, La

BWPiA Warszawa - SZPF (1998-)

Semaine Juridique - Edition General

BWPiA Łódź

Semaine Juridique - Enterprise et Affaires

BWPiA Łódź

Semaine Juridique - Notariale et Immobiliere

BWPiA Łódź

Social & Legal Studies (GBR 0964-6639)

INP PAN

BWPiA Poznań 2004 –

Social Problems (USA 037-7791)

INP PAN

Soviet Studies

UMCS 1960-2006 (niereg.)

Sovetskaja Justicija

BWP UR Rzeszów 1960-1989

Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo

BWP UR Rzeszów 1947-1990

Staat (Der Staat)

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1973-

Staat und Recht

UMCS 1954-1990 (nireg.)

BWPiA Poznań 1964 - 1990

BWP UR Rzeszów 1952-1990

PAd Wrocław (1953-1990)

Strafverteidiger

BWPiA Katowice 1993-

BWP UR Rzeszów 2005-

Structural Change and Economic Dynamics

PAd Wrocław (2004-)

Studi Nelle Scienze Giuridiche e Sociali

UMCS 1957-1967 (niereg.)

Studi Senesi

UMCS 1961-2005 (niereg.)

Studia Canonica

Toruń - Katedra Prawa Kanonicznego BWPPKiA-KUL (1986-1994)

Studia et Documenta Historiae et luris

PAd Wrocław (1999-)

BWPiA Katowice 2002-

WBP Kraków

Studia Universitatis Babes – Bolyai

BWPiA Gdańsk

Studii si Cercetari Juridice

UMCS 1956-1989 (niereg.)

Sydney Law Review, The

UMCS 1959-2005 (niereg.)

Syracuse Law Review

UMCS 1964-1974 (niereg.)

Temis

UMCS 1957-1968 (niereg.)

Theoretical Criminology (GBR 1362-4806)

INP PAN

Tijdschrift Voor Rechts Rechtsgeschiedenisch

BWPiA Łódź

PAd Wrocław (1988-2003)

Transnational Organized Crime

BWP Białystok (bardzo duże opóźnienie)

BWPiA Gdańsk

Travail et Protection Sociale

BWPiA Katowice 2001-2004

Trends in Organized Crime

BWP Białystok

Tulane Maritime Law Journal

BWPiA Toruń

U.R.S.S. et les Pays de l'Est, L'

UMCS 1960-1969 (niereg.)

Uniform Law Review

BWPiA Poznań 1998 –

University of Chicago Law Review

BWPiA Warszawa (1959-1979, 1991-)

BWPiA Łódź

University of Detroit Journal of Urban Law

BWPPKiA-KUL (1972-1979)

University of Pennsylvania Journal of International Economic Law

BWPiA Poznań 1995 -

University of Pennsylvania Law Reviev

BWPiA Poznań 1979 -

University of San Francisco Maritime Law Journal

BWPiA Toruń

Vanderbilt law Review

UMCS 1960-1981 (niereg.)

Verwaltung (DEU 0042-4498)

INP PAN

Verwaltungsarchiv

PAd Wrocław (1957-1966 niekompletne, 1967-)

BWPiA Katowice 1969-1977

Waseda Bulletin of Comparative Law

UMCS 1981-2000 (niereg.)

Washington Law Review

UMCS 1954-1990 (niereg.)

West’s Tax Law Dictionary

BWPiA Gdańsk

WGO Monatshefte fur Osteuropaisches Recht

PAd Wrocław (od Jg 1 1959-)

UMCS 1960-2005 (niereg.)

Wiestnik Leningradskovo Universiteta

UMCS 1955-1991 (niereg.)

Wiestnik Moskovskovo Universiteta

UMCS 1963-1993 (niereg.)

Wirtschaft und Recht

BWPiA Katowice 1973-1989

Wirtschaft und Recht in Osteuropa

BWPiA Katowice 1995-

PAd Wrocław (2002-)

Wirtschaftsdienst

PAd Wrocław (1967-)

Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsforderung

INP PAN

Wistra. Zeitschrift für Wirtschafts-und Steuerstrafrecht

BWPiA Poznań 2004 –

World Competition (NLD 1011-4548)

INP PAN

World Trade Review (GBR 1474-7456)

INP PAN

Yale Law Journal

WBP Kraków - depozyt BJ

Yearbook. International Court of Justice

BWPiA Katowice 1979-

PAd Wrocław (1947/48-1996/97, 2002/2003)

Yearbook Commercial Arbitration

PAd Wrocław (od Vol. 1 1976-)

BWPiA Katowice 1976-1996, 2004

BWPiA Poznań 1976 - 1995

Yearbook of European Law

BWPiA Opole

Yearbook of Media and Entertainment Law, The

BWPiA Toruń

Yearbook of the International Law Commision

PAd Wrocław (1964-) (również w języku francuskim od 1966-)

Youth Justice (GBR 1473-2254)

INP PAN

Zakonnost

BWPiA Łódź

Zbornik Pravnogo Faculteta u Zagrebu

UMCS 1954-2006 (niereg.)

PAd Wrocław (1956-1958, 1966, 1971-1974, 1983-1990)

Zbornik Znanstvenih Rozprav

UMCS 1954-2004 (niereg.)

BWPiA Katowice 2002-

Zeitschrift der Savigny-Stiftung.Germanistische Abt.

PAd Wrocław (Bd 1 1880 - Bd 107 1990, Bd 119 2002- BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 1974-1989

BWP UR Rzeszów 1992-2002

WBP Kraków

Zeitschrift der Savigny-Stiftung.Kanonistische Abt.

PAd Wrocław (Bd 1 1911 - Bd 76 1990, Bd 88 2002-)

WBP Kraków

Zeitschrift der Savigny-Stiftung.Romanistische Abt.

PAd Wrocław (Bd 1 1880 - Bd 107 1990, Bd 119 2002-)

BWPiA Łódź

BWPiA Katowice 2002-

BWPiA Poznań 2005 –

BWP UR Rzeszów 1992-2002

WBP Kraków

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abt

BWPiA Szczecin Bd. 103 (986) 1,2 , Bd. 116 (1999) -

Zeitschrift für Auslandisches of Öfentliches Recht und Volkerrecht (DEU 0044-2348)

PAd Wrocław (Bd 1 1929- Bd 11 1943, Bd 20 1959 -)

BWPiA Warszawa (1959-)

BWPiA Łódź

BWPiA Opole

INP PAN

Zeitschrift für Bergrecht

BWPiA Katowice 1968-1989, 1994-

Zeitschrift für Europaisches Privatrecht (DEU 0943-3929)

BWPiA Warszawa (1993-)

BWPiA Katowice 2003-

BWPiA Poznań 2004 –

INP PAN

Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht

BWPPKiA-KUL (1953-1967)

Zeitschrift für das Gesamte Familienrecht

BWPiA Warszawa (1957-)

BWPiA Łódź

Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (deu 0044-2437) UWM Olsztyn

INP PAN

BWPiA Katowice 1969-1985, 1987, 1989

WBP Kraków

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

PAd Wrocław (Bd 1 1881-)

BWPiA Warszawa (1929, 1952-1953, 1983, 2007-)

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1969-

BWPiA Poznań 2001 - 2004

BWP UR Rzeszów 2005-

BWPiA Gdańsk

UKSW

BWPiA Toruń

BWP Białystok

Zeitschrift für Gesetzgebung

BWPiA Gdańsk

Zeitschrift für Luft und Weltraumrecht (DEU 0340-8329)

INP PAN

Zeitschrift für Offentliches Recht (AUT 0948-4396)

INP PAN

Zeitschrift für Parlamentsfragen

PAd Wrocław (od Jg 3 1972-)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Katowice 1975-

Zeitschrift für Rechtsmedizin

BWPiA Katowice 1970-1977

Zeitschrift für Rechtspolitik

BWPiA Warszawa (1968)

PAd Wrocław (od Jg 2 1969)

UWM Olsztyn

BWPiA Katowice 1971-

BWPiA Poznań 2004 -

Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1973-

Zeitschrift für Schweizerisches Recht

WBP Kraków - depozyt BJ

BWPiA Katowice 1973-

PAd Wrocław (1951-1982)

Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenhilfe

BWPPKiA-KUL (1989-1997)

Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht (DEU 0931-0983)

INP PAN

Zeitschrift für Unternehmens-und Gesellschaftsrecht (DEU 0340-2479)

INP PAN

BWPiA Poznań 1972 - 2003

Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft

UMCS 1954-2006 (niereg.)

BWP UR Rzeszów 2006-

WBP Kraków

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

BWPiA Warszawa - SZPN (1991-)

BWPiA Gdańsk

BWPiA Łódź

Zeitschrift für Zivilprocess

PAd Wrocław (1880-1943, 1957-)

BWPiA Szczecin Bd. 104 -

BWPiA Warszawa (1968-)

WBP Kraków - depozyt BJ

Zeitschrift für Zivilprozess International

BWPiA Toruń

Zeitschrift für Zivilprozessrecht

BWPiA Katowice 1969-1989, 2000-