Krótki przewodnik po bazach BU

Combined Membership List  Zawartość: baza zawiera nazwy i adresy wszystkich osób, które były członkami American Mathematical Society (AMS), Mathematical Association of America (MAA), Towarzystwo Przemysłowe i Matematyki Stosowanej (SIAM), American Mathematical Association of Two - Rok Colleges (AMATYC), Stowarzyszenia Kobiet Matematyki (AWM), Canadian Mathematical Society (CMS) - Société mathématique du Kanada (SMC), lub Towarzystwa Matematycznego Optimization (MOS).

Baza posiada wykaz instytucji, które biorą udział w projekcje Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego

                                                                                                                                                                            

Gruyter De Gruyter Open Zawartość: serwis Open Access umożliwiający dostęp do czasopism naukowych z różnych dyscyplin nauki; obecnie około 350 pozycji własnych i osób trzecich. Zakres tematyczny: interdyscyplinarna

 

digi DigiZeitschriften  serwis Open Access - portal niemieckich zdigitalizowanych czasopism naukowych, w tym 75 tytułów archiwalnych z XIX i XX wieku. Umożliwia dostęp do pełnych  tekstów z około 200 niemieckojęzycznych cenionych czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, matematycznych i przyrodniczych.

Zakres tematyczny: interdyscyplinarna

 

DOAJ DOAJ  serwis Open Access, który indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach.

Serwis zapewnia dostęp do pełnych tekstów i umożliwia przeglądanie tytułów czasopism wg dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych. W obrębie niektórych, pojedynczych tytułów istnieją wewnętrzne narzędzia wyszukiwawcze.

Zakres tematyczny: interdyscyplinarna

 

wiley Wiley (ICM) Zawartość: Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje 1377 tytułów czasopism Wydawnictwa John Wiley & Sons Ltd (Wiley) i Blackwell Publishers.

Zakres tematyczny: nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.

Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism FULL COLLECTION nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku (serwer wydawcy), roczniki z okresu licencji (od 2012 roku).

 

ebsco EBSCO    Zawartość: pełne teksty artykułów z czasopism, w ramach baz danych dostępnych w projekcie eIFL Direct. Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie z 16 baz firmy EBSCO.

Po wejściu na stronę serwisu należy wybrać interfejs - klikając w: EBSCOhost. Interfejs wyszukiwarki wyświetla się w języku polskim.

      Dostępne bazy m. in.:

 - Legal Source - doskonałe źródło informacji dla prawników, pedagogów, ludzi biznesu, pracowników bibliotek prawniczych i innych osób związanych z prawem. Dzięki szerokiemu zakresowi pełnotekstowych wersji uznanych czasopism prawniczych Legal Source stanowi miarodajne źródło informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawa. Zbiór obejmuje ponad 1200 czasopism pełnotekstowych i ponad 2,5 mln rekordów, w tym recenzje książek i odnośniki do spraw. Legal Source oferuje informacje dotyczące dziedziny prawa i zagadnień prawniczych, takich jak sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.

- Academic Search Complete - jest najbardziej wartościową i najobszerniejszą naukową, multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 12 500 czasopism i przeszło 13 200 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF od roku 1887 r., a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Dla ponad 1400 czasopism dostępne są możliwe do wyszukania cytowane przypisy.   

- Business Source Complete - jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowania naukowe odnośnie do ponad 1300 czasopism.

- Newspaper Source - zawartość: pełne teksty 35 krajowych i międzynarodowych gazet oraz wybrane pełne teksty z ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA). Ponadto, baza ta zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych

- Regional Business News - zawartość: regionalne publikacje pełnotekstowe z dziedziny biznesu. Regional Business News obejmuje 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów Stanów Zjednoczonych.

- Teacher Reference Center - zawartość i zakres tematyczny: indeksy i abstrakty dla 280 najbardziej popularnych czasopism z zakresu nauczania

 

elektroniczny Elektronische Zeitschriftenbibliothek  bezpłatna baza danych czasopism elektronicznych. Udostępnia ona ok. 55.000 tytułów ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym ok. 7.500 czasopism internetowych. Prawie 30.000 periodyków dostępnych jest w Internecie w formie pełnotekstowej.

Zawiera informacje o naukowych czasopismach elektronicznych udostępniających w wersji pełnotekstowej min. 50% artykułów. Nie zawiera informacji o czasopismach udostępniających jedynie spisy treści lub abstrakty. Celem bazy jest oferowanie szybkiego i zorganizowanego dostępu do możliwie jak największej liczby naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy. W centralnej bazie w Regensburgu nie są przechowywane elektroniczne czasopisma, lecz jedynie dane bibliograficzne i informacje o dostępie do stron internetowych.

Indeksy: słowa z tytułu, słowa kluczowe w tytule, nazwę wydawcy, hasła przedmiotowe oraz ISSN. Przeszukiwanie bazy można ograniczyć tylko do tytułów darmowych lub tylko licencjonowanych.

 

elsevier Elsevier - Science Direct (ICM)   Zawartość: dostęp do czasopism wydawnictwa Elsevier Science w kolekcji Freedom Collection.

Czasopisma są dostępne równolegle jako:

- baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM,

- baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer

Publikuje ok. 1780 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą z nauk społecznych i humanistycznych.

UWAGA: Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom!

Zakres chronologiczny: roczniki od 1995 r. (ICM) 

 

siećWeb of Science (ICM)  pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej).

Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Zawiera ocenę bibliometryczną cytowań czasopism naukowych.

W skład wchodzą indeksy:

- Science Citation Index Expanded (SCIE),

- Social Sciences Citation Index (SSCI),

- Art & Humanities Citation Index (AHCI),

- Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

 

szmaragdEmerald   zawartość: czasopisma i książki w wersji pełnotekstowej, opublikowane przez wydawnictwo Emerald. Baza zawiera archiwa czasopism i serii wydawniczych książek od pierwszych numerów do najnowszych, recenzje książek z najlepszych światowych magazynów biznesowych i menedżerskich, zbiór analiz przypadków. Zakres tematyczny zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą.

Dostępne moduły:

 - Emerald for Authors - prezentacje online dla autorów, praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące pisania i publikowania prac,

- Emerald for Librarians - artykuły dotyczące marketingu w bibliotekach, materiały szkoleniowe i pomocnicze,

- Emerald Research Zone - porady dla naukowców na temat poszukiwania partnerów oraz środków na badania, centrum konferencyjne zawierające informacje o kluczowych konferencjach dotyczących zarządzania na całym świecie,

- Emerald Learning Zone - porady dotyczące pracy w grupie, metod badawczych oraz fragmenty podręczników,

- Emerald Teaching Zone - materiały typu e-learning ułatwiające nauczanie na odległość, zbiór ponad 1000 analiz przypadków, zbiór wywiadów, zbiór recenzji książek.

 

wydaneEMIS serwis tworzony przez zespół ekspertów, zawiera ponad 22.800 lokalnych i międzynarodowych źródeł. Dla Polski to ponad 540 publikacji zawierających informacje finansowe, wiadomości polityczne, makroekonomiczne i ze spółek.

Moduł Emis Polska oferuje dostęp do Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka.

Zawartość: zarchiwizowane i zindeksowane wiadomości w języku angielskim i w językach lokalnych z największych gazet, tygodników, miesięczników i pism branżowych, łatwe do wyszukania analizy i raporty dotyczące spółek i sektorów, wykresy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, kursy walut, profile spółek wraz z ich sprawozdaniami finansowymi oraz profile sektorów, indeksy giełdowe oraz kursy spółek – informacje decydujące o zachowaniu rynku.

Serwis podzielony jest na działy: m.in. aktualności, spółki, sektory, analizy, makroekonomia, rynki finansowe

 

czasopismaZeitschriftendatenbank  centralny katalog czasopism i wydawnictw seryjnych znajdujących  się w niemieckich (i kilku zagranicznych) bibliotekach; podaje opisy bibliograficzne czasopism oraz ich lokalizację. Obejmuje czasopisma wydane w postaci tradycyjnej, w postaci elektronicznej oraz mikrofilmy. Aktualna liczba tytułów: ponad 1,6 mln.

 

jstorJSTOR     Zawartość : baza danych, która specjalizuje się w prowadzeniu internetowego archiwum pism naukowych oraz udostępnianiu zgromadzonych treści jak największemu gronu odbiorców. JSTOR umożliwia naukowcom przeglądanie archiwalnych numerów czasopism wraz z ilustracjami i tabelami w takiej formie, w jakiej były one opublikowane. Zakres chronologiczny: baza czasopism, publikowanych nawet w XVII i XVIII wieku, do numerów opublikowanych przed 3-5 lat (o karencji udostępniania publikacji na serwerze decyduje wydawca).

Najnowsze numery czasopism nie są udostępniane w wersji pełnotekstowej.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada wykupiony dostęp do 7 kolekcji m. in.:

- Arts & Sciences I Collection - historia, biznes i ekonomia, nauki polityczne socjologia, edukacja

- Arts & Sciences II Collection - biznes i ekonomia, historia, nauki polityczne

- Kolekcja Sztuki i Nauki V - historia USA

- Arts & Sciences VII Collection - historia, ekonomia, biznes, socjologia

Utworzenie konta MyJSTOR pozwala na stworzenie "półki", na którą można dodawać i usuwać z niej wybrane publikacje.

        

 

proquestProQuest Central– to interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. Obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak m.in. biznes, ekonomię, psychologię, nauki społeczne, nauki humanistyczne. ProQuest Central wykorzystuję technikę głębokiego indeksowania, które ma na celu uzyskanie większej ilości stron znajdujących się w głębokich warstwach struktury witryny, oferując pobieranie wykresów, tabel i zdjęć

ProQuest Dissertations and Theses    abstraktowo–indeksowa wersja bazy rozpraw doktorskich i prac naukowych (PQDT), która zawiera indeksy do ponad 2 mln dysertacji amerykańskich oraz wybranych europejskich rozpraw i prac naukowych, wydawanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego. Katalog udostępnia streszczenia do prac doktorskich opublikowanych od lipca 1980 i prac magisterskich publikowanych od 1988 roku. Baza oferuje dostęp do (ok. 10 %) - 24 stron większości rozpraw wydanych po 1997 roku. Zawiera też informacje na temat dostępności dysertacji.

 

springerSpringer Link (ICM)    Zakres tematyczny: nauki techniczne, ekonomia, biznes, chemia, fizyka, biologia i ochrona środowiska, matematyka i informatyka, statystyka, prawo oraz medycyna.

Pełne teksty artykułów z czasopism i książki, opublikowane przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. 
Dostęp oferowany w licencji krajowej obejmuje:
- ok. 1960 czasopism bieżących 
- ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie).
Licencja krajowa obejmuje także archiwa serii książkowych:
- 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, 
- kolekcja 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

 

scopusScopus (ICM)   interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej). 

 

SYMPOnet  informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. Rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 roku, choć nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych.
W bazie znajdują się opisy materiałów konferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej. Baza aktualizowana jest na bieżąco.