Czytelnia komputerowa i czytelnia czasopism bieżących

3P961498Czytelnia Komputerowa, Czytelnia Czasopism Bieżących

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej (ul. Uniwersytecka 7-10, III p. s. 3.01).

Czytelnia nie jest placówką ogólnie dostępną. Z komputerów mogą korzystać wyłącznie pracownicy, uczestnicy studiów doktoranckich i studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w zakresie swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Czasopisma bieżące są ogólnodostępne.

W czytelni komputerowej często odbywają się pokazy różnych baz prawniczych i ekonomicznych.

Zasady korzystania z czytelni określa załączony Regulamin Udostępniania (Rozdział II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNIACH: 4. CZYTELNIA KOMPUTEROWA).