Bazy danych - przewodnik

 Dostęp z domu (serwer proxy)

rejestracja usługi i konfiguracja

Książki elektroniczne dostępne w sieci UWr.

Instrukcja logowania do EBL

 

                                                                                                                                  

pobrane 1

 Cambridge University Press publikuje szeroką gamę wysokiej jakości treści akademickich w Cambridge Core, w tym czołowych czasopism, monografii naukowych, materiałów źródłowych i podręczników.

Zgodnie z zobowiązaniem Cambridge University Press do dalszego rozwoju nauki, wiedzy i badań na całym świecie, obecnie publikujemy ponad 380 recenzowanych czasopism akademickich i ponad 33 000 e-booków na rynek globalny. Jako jeden z największych i najbardziej prestiżowych wydawców akademickich na świecie, jesteśmy powszechnie szanowani jako światowy lider w dziedzinie wydawnictw tak różnorodnych jak astronomia, studia Shakespeare'a, ekonomia, matematyka i polityka. Odzwierciedlając najnowsze badania z szerokiego zakresu tematów, nasze treści są dostępne na całym świecie - zarówno w wersji drukowanej, jak i internetowej. Cambridge Core zapewnia dostęp do unikatowych, akademickich treści publikowanych przez Cambridge University Press, na jednej przyjaznej dla użytkownika i w pełni przeszukiwalnej platformie internetowej. 

Instrukcja korzystania z bazy

Lista publikacji dostępna dla WPAE

Na platformie są wszystkie produkty, a więc także te do których nie posiadamy dostępu. Te, które zostały zakupione przez Bibliotekę lub które są w dostępie testowym, mają widoczną na zielono informację „Access: Subscribed” lub „Access: Full” a te, do których nie mają Państwo dostępu informację na niebiesko „Get access” tak jak na zrzucie ekranowym:

zrzut z cambridge

Baza dostępna tylko w sieci komputerowej Wydziału

 

pobrane 1

Cambridge University Press  CUP publikuje ponad 320 czasopism akademickich z medycyny i nauk ścisłych, oraz humanistyki i nauk społecznych. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swej dziedzinie i jako całość stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich.

Kolekcja HSS - nauki humanistyczne (Humanities, Social Sciences): 247 tytułów

Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

Combined Membership List  Zawartość: baza zawiera nazwy i adresy wszystkich osób, które były członkami American Mathematical Society (AMS), Mathematical Association of America (MAA), Towarzystwo Przemysłowe i Matematyki Stosowanej (SIAM), American Mathematical Association of Two - Rok Colleges (AMATYC), Stowarzyszenia Kobiet Matematyki (AWM), Canadian Mathematical Society (CMS) - Société mathématique du Kanada (SMC), lub Towarzystwa Matematycznego Optimization (MOS). Baza posiada wykaz instytucji, które biorą udział w projekcje Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

Gruyter De Gruyter Open Zawartość: serwis Open Access umożliwiający dostęp do czasopism naukowych z różnych dyscyplin nauki; obecnie około 350 pozycji własnych i osób trzecich. Zakres tematyczny: interdyscyplinarna 
Baza dostępna w internecie bez ograniczeń

 

 De Gruyter Journals Baza oferuje dostęp do 90 tysięcy e-booków firmy Gruyter oraz publikacji wydawców partnerskich. Są one udostępniane w modelu EBA (Evidence Based Acquisition). Umożliwia on, na podstawie analizy statystyki korzystania z książek, zakup tytułów cieszących się największym zainteresowaniem środowiska akademickiego. Baza stale jest aktualizowana nowymi publikacjami automatycznie zwiększającymi dostępny zasób e-booków.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.

digi DigiZeitschriften  serwis Open Access - portal niemieckich zdigitalizowanych czasopism naukowych, w tym 75 tytułów archiwalnych z XIX i XX wieku. Umożliwia dostęp do pełnych  tekstów z około 200 niemieckojęzycznych cenionych czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, matematycznych i przyrodniczych. Zakres tematyczny: interdyscyplinarna
Baza dostępna w internecie bez ograniczeń

 

doaj DOAJ  serwis Open Access, który indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach.

Serwis zapewnia dostęp do pełnych tekstów i umożliwia przeglądanie tytułów czasopism wg dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych. W obrębie niektórych, pojedynczych tytułów istnieją wewnętrzne narzędzia wyszukiwawcze. Zakres tematyczny: interdyscyplinarna
Baza dostępna w internecie bez ograniczeń

 

ebsco EBSCO    Zawartość: pełne teksty artykułów z czasopism, w ramach baz danych dostępnych w projekcie eIFL Direct. Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie z 16 baz firmy EBSCO. Po wejściu na stronę serwisu należy wybrać interfejs - klikając w: EBSCOhost. Interfejs wyszukiwarki wyświetla się w języku polskim.  Dostępne bazy m. in.:

 - Legal Source - doskonałe źródło informacji dla prawników, pedagogów, ludzi biznesu, pracowników bibliotek prawniczych i innych osób związanych z prawem. Dzięki szerokiemu zakresowi pełnotekstowych wersji uznanych czasopism prawniczych Legal Source stanowi miarodajne źródło informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawa. Zbiór obejmuje ponad 1200 czasopism pełnotekstowych i ponad 2,5 mln rekordów, w tym recenzje książek i odnośniki do spraw. Legal Source oferuje informacje dotyczące dziedziny prawa i zagadnień prawniczych, takich jak sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.

Academic Search Complete - jest najbardziej wartościową i najobszerniejszą naukową, multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 12 500 czasopism i przeszło 13 200 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF od roku 1887 r., a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Dla ponad 1400 czasopism dostępne są możliwe do wyszukania cytowane przypisy.   

Business Source Complete - jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowania naukowe odnośnie do ponad 1300 czasopism.

Newspaper Source - zawartość: pełne teksty 35 krajowych i międzynarodowych gazet oraz wybrane pełne teksty z ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA). Ponadto, baza ta zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych

Regional Business News - zawartość: regionalne publikacje pełnotekstowe z dziedziny biznesu. Regional Business News obejmuje 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów Stanów Zjednoczonych.

Teacher Reference Center - zawartość i zakres tematyczny: indeksy i abstrakty dla 280 najbardziej popularnych czasopism z zakresu nauczania
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

elektroniczny Elektronische Zeitschriftenbibliothek  bezpłatna baza danych czasopism elektronicznych. Udostępnia ona ok. 55.000 tytułów ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym ok. 7.500 czasopism internetowych. Prawie 30.000 periodyków dostępnych jest w Internecie w formie pełnotekstowej. Zawiera informacje o naukowych czasopismach elektronicznych udostępniających w wersji pełnotekstowej min. 50% artykułów. Nie zawiera informacji o czasopismach udostępniających jedynie spisy treści lub abstrakty. Celem bazy jest oferowanie szybkiego i zorganizowanego dostępu do możliwie jak największej liczby naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy. W centralnej bazie w Regensburgu nie są przechowywane elektroniczne czasopisma, lecz jedynie dane bibliograficzne i informacje o dostępie do stron internetowych. Indeksy: słowa z tytułu, słowa kluczowe w tytule, nazwę wydawcy, hasła przedmiotowe oraz ISSN. Przeszukiwanie bazy można ograniczyć tylko do tytułów darmowych lub tylko licencjonowanych.
Baza dostępna w internecie bez ograniczeń

 

w przeciwnym razie Elsevier - Science Direct (ICM)   Zawartość: dostęp do czasopism wydawnictwa Elsevier Science w kolekcji Freedom Collection.

Czasopisma są dostępne równolegle jako:

baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM,

baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer

Publikuje ok. 1780 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą z nauk społecznych i humanistycznych.UWAGA: Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom!  Zakres chronologiczny: roczniki od 1995 r. (ICM) 
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

szmaragd Emerald   zawartość: czasopisma i książki w wersji pełnotekstowej, opublikowane przez wydawnictwo Emerald. Baza zawiera archiwa czasopism i serii wydawniczych książek od pierwszych numerów do najnowszych, recenzje książek z najlepszych światowych magazynów biznesowych i menedżerskich, zbiór analiz przypadków. Zakres tematyczny zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą. Dostępne moduły:

 - Emerald for Authors - prezentacje online dla autorów, praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące pisania i publikowania prac,

Emerald for Librarians - artykuły dotyczące marketingu w bibliotekach, materiały szkoleniowe i pomocnicze,

Emerald Research Zone - porady dla naukowców na temat poszukiwania partnerów oraz środków na badania, centrum konferencyjne zawierające informacje o kluczowych konferencjach dotyczących zarządzania na całym świecie,

Emerald Learning Zone - porady dotyczące pracy w grupie, metod badawczych oraz fragmenty podręczników,

Emerald Teaching Zone - materiały typu e-learning ułatwiające nauczanie na odległość, zbiór ponad 1000 analiz przypadków, zbiór wywiadów, zbiór recenzji książek.
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

wydane EMIS serwis tworzony przez zespół ekspertów, zawiera ponad 22.800 lokalnych i międzynarodowych źródeł. Dla Polski to ponad 540 publikacji zawierających informacje finansowe, wiadomości polityczne, makroekonomiczne i ze spółek. Moduł Emis Polska oferuje dostęp do Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka.   Zawartość: zarchiwizowane i zindeksowane wiadomości w języku angielskim i w językach lokalnych z największych gazet, tygodników, miesięczników i pism branżowych, łatwe do wyszukania analizy i raporty dotyczące spółek i sektorów, wykresy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, kursy walut, profile spółek wraz z ich sprawozdaniami finansowymi oraz profile sektorów, indeksy giełdowe oraz kursy spółek – informacje decydujące o zachowaniu rynku.  Serwis podzielony jest na działy: m.in. aktualności, spółki, sektory, analizy, makroekonomia, rynki finansowe

Zmiany w bazie EMIS
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

HeineHeinOnline   baza danych zawierająca ponad 140 milionów stron i 125 000 tytułów historii prawnej oraz dokumentów rządowych w pełni wyszukiwalnym formacie obrazu. HeinOnline łączy lukę w badaniach historycznych, dostarczając obszernych informacji od momentu powstania ponad 2300 czasopism prawniczych. Oprócz bogatej kolekcji czasopism o charakterze prawniczym, HeinOnline zawiera cały rejestr Kongresu, Federalny Rejestr i Kodeks Federalnych Regulacji, pełne raporty z USA z 1754 r. Oraz całe bazy danych poświęcone traktatom, konstytucjom, orzecznictwu, próbom światowym , klasyczne traktaty, handel międzynarodowy, stosunki zagraniczne, prezydent USA, i wiele więcej.                                                                        Baza dostępna tylko w sieci komputerowej Wydziału

 

 3.10 IBUKlibra na tleIBUK LIBRA    - całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca tysiące tytułów, największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych, szybki podgląd pełnych tekstów, spersonalizowana sfera publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK), zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN, dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo,  elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy, możliwość czytania na urządzeniach mobilnych. W czytelni internetowej IBUK LIBRA mamy wykupionych 1310 tytułów.
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

infor INFOR LEX  BAZA WIEDZY z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń wraz z precyzyjną wyszukiwarką i licznymi powiązaniami między dokumentami gwarantującymi szybki i pełny dostęp do informacji. Wideoszkolenia, e-poradniki, kompleksowe opracowania oraz specjalistyczne czasopisma zapewniają profesjonalne przygotowanie do zmian wszystkich księgowych, kadrowych i kadrę zarządzającą.

  Baza dostępna tylko w sieci komputerowej Wydziału

 

 

jstorJSTOR     Zawartość : baza danych, która specjalizuje się w prowadzeniu internetowego archiwum pism naukowych oraz udostępnianiu zgromadzonych treści jak największemu gronu odbiorców. JSTOR umożliwia naukowcom przeglądanie archiwalnych numerów czasopism wraz z ilustracjami i tabelami w takiej formie, w jakiej były one opublikowane. Zakres chronologiczny: baza czasopism, publikowanych nawet w XVII i XVIII wieku, do numerów opublikowanych przed 3-5 lat (o karencji udostępniania publikacji na serwerze decyduje wydawca).

Najnowsze numery czasopism nie są udostępniane w wersji pełnotekstowej.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada wykupiony dostęp do 7 kolekcji m. in.:

Arts & Sciences I Collection - historia, biznes i ekonomia, nauki polityczne socjologia, edukacja

Arts & Sciences II Collection - biznes i ekonomia, historia, nauki polityczne

Kolekcja Sztuki i Nauki V - historia USA

Arts & Sciences VII Collection - historia, ekonomia, biznes, socjologia

Utworzenie konta MyJSTOR pozwala na stworzenie "półki", na którą można dodawać i usuwać z niej wybrane publikacje.
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

prawny LEGALIS  oferuje autorskie treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami. Zawierają one komentarze, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck, publikowane w najbardziej znanych seriach książkowych.

Systemy prawa wspierają prawników w najtrudniejszych sprawach, wymagających systemowego spojrzenia na całą gałąź prawa.

W Bazie Legalis znajdą Państwo komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz zbiór wzorów pism i formularzy.   Baza dostępna tylko w sieci komputerowej Wydziału

 

 lex LEX  Program pozwala Użytkownikowi uzyskać pełną informację na temat interesującej go gałęzi prawa, gdyż w zależności od posiadanej wersji zawiera:

 • akty prawne z Dziennika i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego;

• historyczne akty prawne, m.in. Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z naniesionymi zmianami, Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej; orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka; glosy; piśmiennictwo prawnicze; pisma urzędowe; bibliografię; monografie i komentarze wyd. Wolters Kluwer; czasopisma; wzory dokumentów; akty wydawane przez samorządy zawodowe.

Czasopisma dostępne w bazie Lex

  Baza dostępna tylko w sieci komputerowej Wydziału

 

oxfordOxford Journal  Serwis czasopism z nauk ścisłych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz medycznych. Dostępne są wydania bieżące oraz archiwalne począwszy od 1996 roku

 Max Planck   Kolekcja Oxford University Press z zakresu prawa międzynarodowego, będąca kompletnym źródłem online zawierającym recenzowane artykuły dotyczące wszystkich aspektów międzynarodowego prawa publicznego. Pisane i edytowane przez zespół  nauczycieli akademickich i praktyków, publikowanych we współpracy z Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Baza jest na bieżąco aktualizowana.

Baza dostępna tylko w sieci komputerowej Wydziału

 


 ProQuest One Academic  to interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. Obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak m.in. biznes, ekonomię, psychologię, nauki społeczne, nauki humanistyczneZasób ten obejmuje kolekcje:

    • Proquest Central - źródło informacji, które obejmuje bazy danych z takich dziedzin jak nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, biznes, zdrowie i medycyna. Zakres treściowy jest niezwykle obszerne. Źródło multidyscyplinarnych poszukiwań dla pracowników naukowych.
    • ProQuest Dissertations & Theses Global - największy cyfrowy zbiór zawierający 4.5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2.5 mln w dostępie pełnotekstowym). Baza, którą zaprojektowano jako oficjalne zewnętrzne repozytorium Amerykańskiej Biblioteki Kongresu, zawiera bogate materiały z Ameryki Północnej i innych regionów –zarówno historyczne, jak i bieżące.
    • Proquest Academic Complete - zapewnia pełnotekstowy dostęp do książek elektronicznych z różnych dziedzin. Narzędzia do wyszukiwania i wykorzystywania informacji oraz zarządzania nimi.
    • Proquest Academic Video Online - udostępnia materiały wideo o znaczeniu programowym: filmy dokumentalne, wywiady, przedstawienia, programy informacyjne i kroniki filmowe oraz inne.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.

Sage Premier – baza zawiera dostęp do ponad 1 000 numerów recenzowanych czasopism naukowych (ponad 800 000 artykułów) z zakresu: nauk humanistycznych, socjologii, psychologii, polityki, ekonomii i biznesu, nauk ścisłych oraz wiele innych wydawnictwa Sage Publication Ltd.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.

 

SAGE Publications Ltd (EBA Ebooks) Baza zapewnia dostęp do ponad 5 tysięcy tytułów książek wydawnictwa SAGE Publication Ltd. Książki te są udostępniane w modelu EBA (Evidence Based Acquisition).

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.

 

SAGE Research Methods - Core baza stanowi kompleksową bibliotekę publikacji na temat metod badawczych. Zawiera ponad 1000 książek, prac referencyjnych, artykułów w czasopismach i krótkich filmów z renomowanej listy metod badawczych SAGE, obejmujących cały proces badawczy oraz pełen zakres metod jakościowych, ilościowych i mieszanych stosowanych w naukach społecznych, humanistycznych i medycynie. Baza zawiera wszystkie tytuły z serii SAGE Quantitative Applications in the Social Sciences (Little Green Books) i Qualitative Research Methods (Little Blue Books).

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.


scopusScopus (ICM)   interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).
 Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

springer Springer Link (ICM)    Zakres tematyczny: nauki techniczne, ekonomia, biznes, chemia, fizyka, biologia i ochrona środowiska, matematyka i informatyka, statystyka, prawo oraz medycyna.

Pełne teksty artykułów z czasopism i książki, opublikowane przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. 
Dostęp oferowany w licencji krajowej obejmuje:
- ok. 1960 czasopism bieżących 
- ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie).
Licencja krajowa obejmuje także archiwa serii książkowych:
- 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, 
- kolekcja 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011.
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

SYMPOnet  informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. Rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 roku, choć nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych.
W bazie znajdują się opisy materiałów konferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej. Baza aktualizowana jest na bieżąco.
Baza dostępna w internecie bez ograniczeń

pobrane 2Baza Taylor & Francis oferuje ponad 1600 recenzowanych czasopism publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press, oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Prawie 700 tytułów czasopism Taylor & Francis znajduje się w indeksach cytowań Thomson Reuters, a ponad 460 publikowanych jest wspólnie z wieloma najbardziej wpływowymi, międzynarodowymi towarzystwami naukowymi.

Zawartość kolekcji SSH (Social Science & Humanities) Library – zawiera 1464 czasopisma

Anthropology, Archaeology & Heritage (51 czasopism)

Arts & Humanities (269 czasopism)

Business, Management & Economics (127 czasopism)

Criminology & Law (45 czasopism)

Education (222 czasopisma)

Geography, Planning, Urban & Environment (78 czasopism)

Library & Information Science (43 czasopisma)

Media, Cultural & Communication Studies (94 czasopisma)

Mental Health & Social Care (125 czasopism)

Politics, International Relations & Area Studies (177 czasopism)

Psychology (104 czasopisma)

Sociology & Related Disciplines (47 czasopism)

Sport, Leisure & Tourism (62 czasopisma)

Strategic, Defence & Security Studies (41 czasopism)


Subskrypcja pozwala na uzyskanie dostępu do numerów bieżących oraz archiwalnych (począwszy od roku 1997).

Pełna lista czasopism wchodzących w skład do pakietu Social Sciences & Humanities w 
załącznikach.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer 
PROXY.

Przewodnik korzystania z bazy

Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy 

 

sieć Web of Science (ICM)  pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej).

Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Zawiera ocenę bibliometryczną cytowań czasopism naukowych.

W skład wchodzą indeksy:

- Science Citation Index Expanded (SCIE),

- Social Sciences Citation Index (SSCI),

- Art & Humanities Citation Index (AHCI),

- Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

 wiley Wiley (ICM) Zawartość: Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje 1377 tytułów czasopism Wydawnictwa John Wiley & Sons Ltd (Wiley) i Blackwell Publishers.

Zakres tematyczny: nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.

Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism FULL COLLECTION nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku (serwer wydawcy), roczniki z okresu licencji (od 2012 roku).
Baza dostępna w sieci UWr i przez serwer proxy

 

czasopisma Zeitschriftendatenbank  centralny katalog czasopism i wydawnictw seryjnych znajdujących  się w niemieckich (i kilku zagranicznych) bibliotekach; podaje opisy bibliograficzne czasopism oraz ich lokalizację. Obejmuje czasopisma wydane w postaci tradycyjnej, w postaci elektronicznej oraz mikrofilmy. Aktualna liczba tytułów: ponad 1,6 mln.
Baza dostępna w internecie bez ograniczeń