Przewodnik pisania pracy licencjackiej i magisterskiej

Przygotowując i przedstawiając pracę licencjacką lub magisterską, trzeba mieć na uwadze wymóg naukowości. Celem pracy licencjackiej jest przysposobienie studenta do aktywności o badawczym charakterze, natomiast praca magisterska ma ugruntować te umiejętności. W związku z tym respektowanie przez studentów zasad pracy naukowej, a więc stosowanie właściwych technik i metod, jest niezbędne.

Coraz rzadziej w trakcie studiów wymaga się pisemnych prac, student zatem może napotkać sporo problemów natury formalnej przy pisaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej. W związku z łagodzeniem takich kłopotów postanowiliśmy przygotować dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego krótkie prezentacje dotyczące przygotowania się do pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej, które obejmują:

1) Zasady ogólne pisania prac.

2) Wymogi stawiane pracy magisterskiej według prof. dr. hab. Jana Bocia.

3) Zbieranie materiałów do pracy:

a) w bazach danych zakupionych przez Wydział.

b) w bazach danych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w bazach w wolnym dostępie.

b) w katalogach i bibliografiach.

4) Przypisy (sposób zaprezentowania różnych przypisów).

5) Wykaz literatury.

6) Skróty (najczęściej stosowane).

7) Cytowanie aktów prawnych. Cytaty. Komentarze odautorskie.

8) Finalna kosmetyka pracy.

 9) Popularne błędy.

10) Literatura pomocna przy pisaniu pracy.