XVI Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Bibliotekarz w gąszczu praw”

 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMK

Toruń, 14-15 czerwca 2018

Konferencja przygotowana została przez kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji mgr Joannę Panek. Jednym ze współorganizatorów XVI Konferencji Polskich Bibliotek Prawniczych była Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów:

  • Grzegorz Barecki (Książnica Kopernikańska) – Prawo autorskie w praktyce bibliotek publicznych, czyli blog biblioteczny a okładki książek
  • Magdalena Karolak, Konstanty Potocki (Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni”) – Dozwolony użytek biblioteczny
  • Dorota Bocian – Informatorzy dziedzinowi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
  • Joanna Wołos, Dominik Piotrowski, Adam Wereszczyński – Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotece akademickiej na przykładzie koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Milena Gapska (Studenckie Koło Prawa Pracy) – Pozycja prawna i status pracowniczy bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach naukowych
  • Angelika Marszałkowska (Studenckie Koło Prawa Pracy) – Czas pracy pracowników bibliotek akademickich
  • Alicja Szczypka – Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą przysługujące pracownikom bibliotek
  • dr hab. Arkadiusz Lach – Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych a funkcjonowanie bibliotek

Goście konferencji mieli również możliwość zwiedzenia Książnicy Kopernikańskiej, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.