W Stys 4

Wincenty Styś

Wincenty Styś (ur. 30 lipca 1903 we wsi Husów, zm. 21 kwietnia 1960 we Wrocławiu) – polski prawnik i ekonomista, pionier ekonomii we wrocławskim ośrodku nauki po II wojnie światowej, badacz ekonomicznych i społecznych problemów wsi i rolnictwa, współtwórca Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu i później jej rektor, nauczyciel akademicki oraz działacz społeczny w okresie zagospodarowania ziem zachodnich.

Biogram i bibliografia: http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

Materiały dodatkowe:

O Wincentym Stysiu: Chwile czasu minionego

Legitymacja

Legitymacja: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Profesor z chłopską duszą - artykuł

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Życiorys

U rektora WSE - artykuł

Umowa o prowadzenie wykładów