Ogólnodostępne bazy w języku polskim

Akademicka Platforma Czasopism

Pierwsza w Polsce (2013 r.) platforma czasopism naukowych, powstała w Toruniu (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Program platformy przygotowano w oparciu o Open Journal System (OJS).

APCz udostępnia periodyki naukowe kilku instytucji, m.in.:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

(nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne).

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/index/about

 

Arianta

Naukowe i branżowe Polskie czasopisma elektroniczne.

Arianta to baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne. Obecnie baza zawiera informacje o ok. 4,5 tys. czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty są dostępne w sieci.

https://arianta.pl/#/szukaj

                                                                                                             

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) jest środowiskową biblioteką otwartą na współpracę z bibliotekami w całym regionie. 20 grudnia 2006 roku powstało Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej do którego przystąpiło jedenaście wrocławskich instytucji. W ciągu następnych dziesięciu lat przyjęto do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej kolejnych jedenastu partycypantów zarówno z Wrocławia, jak i regionu.
Czytelnicy mogą przeglądać publikacje w trybie online, a także kopiować je na dyski swoich komputerów. Korzystanie z zasobów DBC jest bezpłatne, nie wymaga zakładania konta czytelnika. Założenie osobistego konta pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji.
 

Bibliografia Historii Polskiej

Wydawana wspólnie przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Pamięci Narodowej.

Baza obejmuje roczniki 1980 - 2011.

https://bibliografia.ipn.gov.pl/bhp/katalog-on-line/8338,Katalog.html

Portal Czasopism Naukowych

Przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński

https://www.ejournals.eu/kategoria/9/Nauki-spoleczne/

https://www.ejournals.eu/kategoria/6/Nauki-humanistyczne/

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON) udostępnia artykuły, książki, materiały konferencyjne oraz rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

https://depot.ceon.pl

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Ponadregionalne i multidyscypinarne Repozytorium Cyfrowego składa się z zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych, m.in.:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN-Repozytorium Cyfrowe IFiS PAN
Instytut Historii PAN 
- Repozytorium Cyfrowe IH PAN

Instytut Matematyczny PAN -  Repozytorium Cyfrowe IM PAN 

oraz ich bibliotek tworzących

Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

https://rcin.org.pl/dlibra

"Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”

jest serią wydawnictw naukowych poświęconych życiu i problemom współczesnych Polaków na Litwie. W kolejnych wydaniach Rocznikasą publikowane prace naukowe, dokumenty i materiały, recenzje oraz kronika życia naukowego. W dziale publikacji naukowych znajdują się prace z takich dziedzin, jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, dzieje kultury, prawo, historia sztuki, historia literatury, etnografia, demografia, socjologia, językoznawstwo.

http://www.snpl.lt/roczniki.php

Baza przygotowana przez

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

                                                                     oraz                                                                                            

   DIR - Zasoby polskie

Filozofia

Geografia

Historia

Prawo

Ekonomia

http://dir.icm.edu.pl/

„Bibliografia polska 1901–1939”

retrospektywna bibliografia narodowa zajmuje się kontynuacją

„Bibliografii polskiej XIX stulecia" Estreichera

https://bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-polska-1901-1939

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Publications Office of the European Union

Wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej prowadzi działalność wydawniczą od 1969 r. jest podporządkowane Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.

Publikacje dostępne w języku polskim, angielskim i innych językach krajów członkowskich UE

https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/publications