„E-zasoby w bibliotece prawniczej, czyli jak spełniać oczekiwania użytkowników”

E-zasoby w bibliotece prawniczej, czyli jak spełniać oczekiwania użytkowników”

XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Prawniczych odbyła się w dniach 5-6 września w Bibliotece Wydziału Prawa w Białymstoku. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów:

Czy obecnie możliwa jest praca naukowca bez wykorzystywania dostępu do wydawnictw elektronicznych? - dr Arkadiusz Bieliński - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
-  Prawo autorskie w działalności bibliotek uniwersyteckich - wybrane problemy - mgr Wojciech Zoń - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
-  Dylematy badacza przy klasyfikacji słownictwa z zakresu bibliotekoznawstwa do grup ubytków i nabytków leksykalnych we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie słów zaczynających się na literę B) - mgr Lidia Lewicka - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrażanie Ustawy 2.0. Nowoczesna uczelnia. Efektywna praca. Wygodne studiowanie - Monika Kulesza-Czupryn - Wolters Kluwer,
-  Źródła prawnicze online wydawnictwa Oxford University Press - Online LAW resources from Oxford University Press - Julita Madzio - Oxford University Press,
Rozwiązania EBSCO w zakresie tematyki prawniczej - Anna Abramowska, Michał Tomczyk-Ebsco,
Darts-ip - odkryj największą bazę orzecznictwa prawa własności intelektualnej - Aleksandra Rostkowska - Darts-ip,
Evidence Based Acquisition - wolność dla bibliotek. Kolekcje prawnicze z wydawnictw Brill, Bloomsbury Academic (Hart), De Gruyter oraz Peter Lang - Jacek Lewinson - Jacek Lewinson Publishers’ Representative,
Współpraca wydawnictwa C.H. Beck z Bibliotekami Prawniczymi - stan obecny - perspektywy - Marcin Włodarczyk - C.H. Beck.