Czasopisma i gazety w bazach danych

Emis

Dostępne gazety (m.in.): Dziennik Gazeta Prawna (2004-2022), Rzeczpospolita (1998-2022), Puls Biznesu (2002-2022), Gazeta Ubezpieczeniowa (2013-2022)

Po wejściu do bazy https://www.emis.com/php/search/search należy wybrać Źródła – Gazety. Następnie ustawić kraj Polska i język polski.

emis1

emis2

Inforlex

Dostęp do: Dziennik Gazeta Prawna (2019-2022) oraz czasopism: Biuletyn Głównego Księgowego (2005-2022), Biuletyn VAT (2004-2022), Monitor Księgowego (2003-2022), Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń (2002-2022), Poradnik Gazety Prawnej (2001-2022), Serwis Prawno-Pracowniczy (2001-2022), Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości (2019-2022), Monitor BHP (2021-2022).

Po wejściu do bazy http://inforlex.pl/loginlink/53b3c0a7991fac - z panelu bocznego należy wybrać Dziennik Gazeta Prawna lub przejść do Czasopism

infor1

infor2

infor3

Lex

Dostęp do wielu czasopism, m. in. Państwo i Prawo, Prokuratura i Prawo, Przegląd Sądowy, Orzecznictwo Sądów Polskich (pełna lista dostępnych tytułów)

Po wejściu do bazy https://sip.lex.pl/?_ga=2.101083265.1408692972.1672642327-854339629.1649747736#/ należy wybrać z menu bocznego Roczniki. Następnie przejść do Czasopism (cześć dostępna jest tylko jako tezy) lub do Czasopism premium (wszystkie dostępne online).

lex1

lex2

lex3

Legalis

Dostęp do czasopism Wydawnictwa CH Beck, m. in. Monitor Prawniczy, Studia Prawa Prywatnego, Monitor Prawa Bankowego, Edukacja Prawnicza.

Po wejściu do bazy https://sip.legalis.pl/ z menu bocznego należy wybrać zakładkę Czasopisma. Po rozwinięciu listy widoczne są wszystkie dostępne tytuły.

legalis2

legalis3