Współpraca z innymi bibliotekami

Z inicjatywy Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. w 2003 r. rozpoczęły się spotkania kierowników polskich bibliotek prawniczych.

Od początku lat dziewięćdziesiątych każdy z kierowników miał problemy z coraz większym zalewem literatury prawnej zalewającej rynek księgarski. Ze skromnych z zasady budżetów musieli również kupować wydawnictwa zagraniczne, które były niezbędne nie tylko dla komparatystyki. Młodzi naukowcy w nowej politycznej rzeczywistości szukali rozwiązań, które można byłoby przenieść na grunt polski. Aby ułatwić kontakt z nową zagraniczną literaturą, na którą nie było stać większości bibliotek, należało ściślej przeglądać katalogi online poszczególnych bibliotek, aby nie dublować książek i czasopism, które już były w Polsce.

Kontakty osobiste bibliotekarzy miały na celu nawiązanie bliższej współpracy, aby skrócić czas dostarczania przesyłek wypożyczalni międzybibliotecznej. Czasem wystarczył telefon, bez wysyłania rewersów. Przykładem dobrej współpracy może być taki oto fakt Czytelnik w szukanym przez siebie artykule "Studiów Iuridica Silesiana" znalazł niezadrukowane strony. Bardzo zależało mu na szybkim dotarciu do reszty artykułu. Krótka telefoniczna prośba z Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z Wrocławia skierowana do Pani mgr Danuty Gburskiej - "szefowej" współpracującej biblioteki w Katowicach spowodowała, że brakujący tekst za pomocą faksu znalazł się po 15 minutach już we Wrocławiu.

W 2006 r. na spotkaniu w Katowicach ustalono, że będzie tworzona wspólna lista czasopism gromadzonych w poszczególnych bibliotek. Pod koniec września powstał taki wykaz, dostępny on-line pod adresem  http://www1.wpae.uni.wroc.pl/biblioteka_kopia/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=147 lub lista w formacie PDF.

Pod adresem http://czasopisma.prawo.uni.wroc.pl można również przeglądać zasób i spisy treści czasopism zagranicznych prenumerowanych przez BWPAiE we Wrocławiu. Są tam również umieszczone linki do spisów treści polskich czasopism prawniczych.

Wielokrotnie już od 10 lat każda z naszych bibliotek mogła przekonać się, że wystarczy telefon lub e-mail i sprawa, która wydawała się trudna, może w ciągu kilku minut, godzin czy dni zostać rozwiązana.

Załączniki:
Pobierz ten plik (Czasopisma_zagraniczne_w_Polsce.pdf)Czasopisma_zagraniczne_w_Polsce.pdf[ ]177 kB