RSS

Czwarte Spotkanie Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych

Pierwsze spotkania uczestników rozpoczęły się już w pociągu relacji Poznań-Kraków. Spotkały się bibliotekarki ze Szczecina, Poznania, Słubic, Wrocławia i Opola. Wspólnie dojechały do Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach, gdzie czekały już pozostałe uczestniczki.

 Po gorącym powitaniu przez Gospodynię Spotkania mgr Danutę Gburską i Dziekana Wydziału Pana prof. dr hab. Zygmunta Tobora, udałyśmy się do Biblioteki Śląskiej - najbardziej zautomatyzowanej biblioteki w Polsce. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, chociaż nikt nie wyraził ochoty do pracy tak zautomatyzowanej bibliotece.

W godzinach popołudniowych w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji był obiad, podczas którego rozmowa koncentrowała się wokół bliższej współpracy bibliotekarzy. Postanowiłyśmy sporządzić wspólną listę czasopism zagranicznych sprowadzanych do poszczególnych Wydziałów Prawa (obecnie jest ona dostępna pod adresem https://prawo.uni.wroc.pl/tresc/430).

Po południu zwiedzałyśmy budynek Wydziału Prawa i Administracji, a następnie w czytelni wymieniałyśmy się własnymi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów finansowych, kontaktach z czytelnikiem,. Rozmawiałyśmy również o mankamentach związanych z budownictwem nowym bibliotek, o uciążliwościach w starych budynkach. Rozmowy te przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Na drugi dzień rano wynajętym busem pojechałyśmy do Krakowa pod Bibliotekę Jagiellońską. Czekała tam na nas kolejna Gospodyni - mgr Alina Suchoń - kierowniczka Wydziałowej Biblioteki Prawniczej. Dzięki Jej staraniom zwiedziłyśmy Bibliotekę Jagiellońską i zapoznałyśmy się z pracą w pracowni odkwaszania papieru. W czasie spotkania na Wydziale Prawa i Administracji UJ zobaczyłyśmy ciekawe rozwiązania architektoniczne - czytelnię wbudowaną w "studnię" między innymi budynkami, fragmenty starych murów widoczne w nowej ścianie.

Rozmawiałyśmy o trudnościach związanych z udostępnianiem starych zbiorów. Część z tych książek i czasopism jest uszkodzona. Zrodził się pomysł, aby rozpocząć skanowanie "białych kruków" do biblioteki cyfrowej. W kilka dni po spotkaniu podjęto odpowiednie działania i zeskanowano pierwszą z książek "Kodeks Napoleona" z 1810 r., który bardzo często wykorzystywany był przez studentów (obecnie jest już dostępny pod adresem http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=6697&from=pubstats).

2006 r., ...
 
 
Powered by Phoca Gallery