RSS

Szóste Spotkanie Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych

19 czerwca 2008 r. przybyliśmy do Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji im. Jana Wincentego Bandkiego w Warszawie na VI Spotkanie Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych.

Następnie przeszliśmy do sali Rady Wydziału, gdzie odbyło się spotkanie z Panią Prodziekan doc. dr Elżbietą Łojko oraz sponsorami spotkania: Wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. W sali czekali na nas bibliotekarze z Biblioteki Sejmowej i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przybyła również Pani Marta Jaszczukowa z INP PAN, która opracowuje Polską Bibliografię Prawniczą.

Po powitaniu przez Gospodynię Spotkania mgr Marzannę Ciastek, zwiedziliśmy bibliotekę przez Nią zarządzaną: Czytelnię Profesorską z wystawą dzieł Patrona oraz podręcznym księgozbiorem i bieżącymi czasopismami zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Następnie przeszliśmy do Czytelni Studenckiej, gdzie czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru (7 tysięcy książek - uporządkowanych według dziedzin prawa, a w obrębie działów według sygnatur) i kilkadziesiąt najczęściej wykorzystywanych tytułów polskich czasopism. Czytelnicy korzystają z nich samodzielnie, bez wypisywania rewersów, odstawiając wykorzystane publikacje na wózki biblioteczne. Na stanowiskach komputerowych w obu czytelniach dostępne są bazy prawnicze Lex i Lex Polonica, Legalis, Prawnik i Europrawnik, baza HeinOnline oraz archiwa Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. Wrażenie na nas zrobiła bogata kolekcja obrazów wiszących na ścianach czytelni.

W dyskusji na temat współpracy bibliotek w zakresie zakupu elektronicznych źródeł informacji prawniczej bibliotekarze zwrócili uwagę Sponsorom z Wydawnictwa Wolters Kluwer na zbyt wysokie ceny baz danych, zarówno Lexa, jak i nowego produktu Czytelnia Online. Nie może być tak, aby użytkownik ponosił koszty powstawania bazy. Proponowano, aby nareszcie powołać na wzór Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych nasz odpowiednik zajmujący się sprowadzaniem baz literatury prawniczej, który będzie starał się o dotacje z MEN, a także obniżać ceny u dostawców. Problemem, na który napotykają biblioteki prawnicze przy powołaniu takiego konsorcjum jest różna podległość bibliotek - część podlega wydziałom, część bibliotekom głównym. Również dziekani poszczególnych uczelni mają różne uprawnienia. Część została umocowana przez rektorów do podpisywania umów, inni muszą wszystkie umowy przekazywać do podpisu rektorom. W powołaniu konsorcjum trudno liczyć na pomoc Biblioteki Sejmowej, ponieważ kupnem baz danych zajmuje się Kancelaria Sejmu.

Bibliotekarze zwrócili również uwagę na znacznie wyższe ceny czasopism Wydawnictwa Beck w prenumeracie pozaredakcyjnej, na którą biblioteki są skazane w związku z zamówieniami publicznymi. Przedstawicielka Wydawnictwa Beck p. Anna Buczek obiecała sprawę przedstawić swojemu kierownictwu, aby wzięło pod uwagę tę sprawę.

Bardzo dobrze układa się już współpraca między naszymi bibliotekami dotycząca wypożyczeń międzybibliotecznych, ponieważ wiele spraw pozytywnie zostaje załatwianych na telefon lub e-mail.

Po dobrym obiedzie udaliśmy się na zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej. Przywitała nas p. Dyrektor mgr Ewa Kobierska-Maciuszko, a następnie bibliotekarz dziedzinowy związany z działem prawa mgr Marek Michalski oprowadził nas po całej bibliotece oraz po ogrodach. Większość z nas oglądała wcześniej BUW. Największe wrażenie wywarły ogrody, zarówno na dachu budynku, jak i dolny o różnorodnych gatunkach i odmianach roślin, świetne rozwiązania architektoniczne. Z mostków i tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę Warszawy. Przez specjalny szklany dach zaglądaliśmy z góry do wnętrza Biblioteki

Następnie udaliśmy się do Biblioteki Sejmowej, gdzie najpierw oprowadzono nas po sali obrad, korytarzach sejmowych, a później zwiedziliśmy również Bibliotekę.

W czasie wyśmienitej kolacji wymienialiśmy mnóstwo uwag na temat funkcjonowania naszych bibliotek.

Następnego dnia udaliśmy się na Bielany do Biblioteki Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. "Szefowa" Biblioteki mgr Aleksandra Deptuła oprowadziła nas po "swoim królestwie", w którym gromadzi piśmiennictwo z zakresu nauk prawnych, administracji i stosunków międzynarodowych. Przygotowała również poczęstunek, w czasie którego dołączyli do nas Pan Dziekan Prof. dr hab. Cezary Mik oraz Pan Prodziekan Prof. dr hab. Jarosław Majewski (dziekan elekt). Rozmowa dotyczyła współpracy między naszymi bibliotekami.

Później pojechaliśmy do Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN. Od Pani Danuty Sadkowskiej otrzymaliśmy wykaz prenumerowanych czasopism zagranicznych, który dołączyliśmy do naszego spisu. W Zespole Polskiej Bibliografii Prawniczej spotkaliśmy się z Panią Martą Jaszczukową, z którą dyskutowaliśmy o powstawaniu bibliografii.

Po obiedzie rozpoczęła się dyskusja na temat informacji prawniczej, czego oczekują od nas użytkownicy? Stwierdziliśmy potrzebę tworzenia przewodników dla użytkowników bibliotek prawniczych.

2008 r., ...
 
 
Powered by Phoca Gallery