RSS

Sprawozdanie z IX konferencji Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych

 Zbiory cyfrowe w bibliotekach prawniczych

Sprawozdanie z IX konferencji Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych,

Wrocław-Świdnica, 9-10 czerwca 2011 r.

W dniach 9-10 czerwca 2011 roku Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowała IX Konferencję Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu i Świdnicy. Wiodącym tematem były Zbiory cyfrowe w bibliotekach prawniczych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 39 osób (w tym 30 spoza Wrocławia). Byli to kierownicy i pracownicy wydziałowych bibliotek prawniczych z całej Polski. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Biblioteki Sejmowej oraz Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Czytelni Komputerowej Biblioteki.  Uczestników Konferencji przywitała jej organizatorka mgr Bożena Górna – Kierownik Biblioteki. Przedstawiła sponsorów Konferencji, którymi byli: wydawnictwa: Wolters Kluwer, C. H. Beck, Gaskor, LexisNexis oraz firmy: ABE IPS, Jacek Lewinson Publisher’s Representative, Hurtownia książek Kodeks. Następnie odbyło się  spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z profesorem Włodzimierzem Gromskim, który objął patronat i otworzył obrady. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie nowych technologii w bibliotekach.

Właściwe obrady rozpoczęły się  o godzinie 10.30 wystąpieniem pani Aliny Przydańskiej, która przedstawiła ofertę  książek elektronicznych z zakresu prawa wydawnictw de Gruyter, Brill oraz Hart Publishing. Następnie zebrani wysłuchali pana G. Mianowskiego, który omówił ebooki z prawnicze Wydawnictwa WoltersKluwer. Z kolei pan Marcin Skrabka wygłosił referat: Nowoczesne sposoby dostępu do publikacji profesjonalnych, na przykładzie portalu – prawosocjalne.pl. Prowadzący podkreślił, że zaletą portalu oprócz dostępu online do publikacji  jest  możliwość uzyskania poprzez niego porad prawnych.

Przed godziną 12.00 uczestnicy wyruszyli autokarem do Świdnicy, która była miejscem dalszych obrad. Po obiedzie w Kaczorowie –  niegdyś popularnym miejscu wypoczynku –  uczestnicy podziwiali Park Miniatur  Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. Świdnica zachwyciła odrestaurowaną starówką, katedrą oraz przepięknym Kościołem Pokoju wpisanym w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wieczorem goście zostali zakwaterowani w Hotelu Esperanto w Świdnicy, w którym odbyła się uroczysta kolacja ze Sponsorami. Była to okazja do dalszej ciekawej dyskusji m. in. na temat praw autorskich w bibliotekach cyfrowych. Uczestnicy Konferencji wypełnili ankietę przygotowaną przez Wydawnictwo Wolters Kluwer  na temat wydawnictw elektronicznych.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się śniadaniem i wyjazdem do Wrocławia.  O godzinie 9.15 w Bibliotece Uniwersyteckiej na Piasku uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatu Tomasza Kaloty: Biblioteki cyfrowe szansą … dla bibliotekarzy. Podkreślił wagę udostępniania zasobów bibliotecznych szerokiemu gronu czytelników przy jednoczesnym ich chronieniu. W tym kontekście zwrócił uwagę na szczególną rolę Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce jako prekursora w procesie udostępniania. Następnie w pracowni digitalizacji goście obserwowali pracę przy skanowaniu książek, rozmawiali z pracownikami Oddziału Reprografii i Digitalizacji, porównywali doświadczenia, dyskutowali nad prawem autorskim w bibliotekach oraz ich cyfryzacją.

Ok. 11.30 w budynku Biblioteki Wydziału Prawa rozpoczął się kolejny wykład pana Piotra Adamczyka Kolekcja czasopism prawniczych wydawnictwa Cambridge University. Następnie przedstawiciel sponsora Wydawnictwo C. H. Beck pan Tomasz Piechota przedstawił szczegółowo ofertę wydawniczą w referacie Legalis – nowoczesny system informacji prawnej. Wynikiem tego referatu była burzliwa dyskusja, którą zainicjowała mgr Bożena Górna. Ważną kwestią okazały się koszty dostępu do oferty Wydawnictwa, które stara się swoją ofertę rozciągnąć na całą uczelnię. Jednak doświadczenie kierowników bibliotek wskazuje, że koszty te są zbyt wysokie, bo w rzeczywistości korzystają z niej głównie pracownicy i studenci wydziałów prawniczych. Nie ma korzystnej oferty tylko dla tych wydziałów. Niestety w tej kwestii na Konferencji nie osiągnięto konsensusu.

W przerwie zaproponowano gościom zwiedzanie Auli Leopoldyńskiej i Wieży Matematycznej i Muzeum UWr. Roli przewodnika podjął się  mgr Tadeusz Juchniewicz.

Po obiedzie w miłej atmosferze Salonu Śląskiego część uczestników opuściła obrady,  pozostałych mgr Bożena Górna  oprowadziła po Bibliotece Wydziałowej. Mogli oni zapoznać się  m. in. z rozwiązaniami związanymi z udostępnianiem książek i czasopism.

Konferencja umożliwiła wymianę informacji i spostrzeżeń między Kierownikami wydziałowych bibliotek prawniczych w Polsce na temat sprawdzonych rozwiązań związanych z nowymi technologiami m. in. digitalizacją.

Podsumowując spotkanie mgr Bożena Górna podziękowała wszystkim uczestnikom konferencji, prelegentom oraz osobom odpowiedzialnym za jej przygotowanie.

Konferencji towarzyszyły wystawy książek wydawnictw C. H. Beck i Gaskor w Czytelni Komputerowej Biblioteki oraz wydawnictwa ABE IPS w holu budynku D Wydziału Prawa. Zwłaszcza ta ostatnia cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Konferencji oraz pracowników naukowych i studentów Wydziału.

Alicja Putek,  Magadalena Łuczak

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław, 2011 r. - uczestnicy i program

2011 r., ...
 
 
Powered by Phoca Gallery