RSS

... jedno życie, a tak wiele dokonań

Prof. zw. dr hab. Jan Kosik (1919 - 2008)

Uczony prawnik – cywilista, wieloletni dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Swe dorosłe życie Jan Kosik zaczynał od służby żołnierskiej. Po maturze w 1938 roku rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej RP i naukę w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej. Okres II wojny światowej spędził na pokładach polskich i brytyjskich okrętów wojennych na Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Wchodził m. in. w skład załogi ORP „Błyskawica " i HMS „ Sussex ", brał też udział w pościgu floty brytyjskiej za niemieckim pancernikiem „Bismarck". Został wyróżniony licznymi odznaczeniami wojennymi polskimi i brytyjskimi; karierę wojskową zakończył w stopniu kapitana.

Bezpośrednio po powrocie do Polski w 1947 roku rozpoczął studia prawnicze w Uniwersytecie Wrocławskimi i ukończył je w 1951 r. Zatrudniony po studiach w Katedrze Prawa Cywilnego na stałe związał swą przyszłość z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pełnym zaangażowaniem poświęcił się pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału. Przeszedł tu pełną karierę akademicką, kończąc swe zatrudnienie w 1989 r. na stanowisku profesora zwyczajnego.

Powszechnie ceniony jest cywilistyczny dorobek naukowy Profesora Jana Kosika dotyczący zagadnień podmiotowości prawnej, odpowiedzialności deliktowej, ochrony dóbr osobistych, dziedziczenia, prawa własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Jego fundamentalne przemyślenia, częstokroć wizjonerskie, nie blakną z upływem czasu.

Nieocenione są organizacyjne zasługi Profesora Jana Kosika, zwłaszcza w okresie sprawowania funkcji dziekana Wydziału w latach 1964–1972. Przede wszystkim jego zasługą, jako budowniczego, była realizacja inwestycji nazywanej „Kosikówką", a mianowicie dokonana w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozbudowa budynku „A" naszego Wydziału.

Był również Profesor Jan Kosik wieloletnim kierownikiem (w latach 1969–1988) Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W tej roli wychował liczne grono uczniów osiągających potem własne sukcesy naukowe.

Wiele osobistej energii i uporczywości włożył Profesor w dobrze wyposażoną i sprawnie działającą Bibliotekę Wydziału Prawa. Ogarniał jej wszystkie aspekty. Ważni dla Niego byli ludzie, którzy pracowali w bibliotece, jak też korzystający z jej zasobów – czytelnicy, zarówno studenci, jak i naukowcy. O takiej postawie świadczy cytat z Jego artykułu: „Nie ma uniwersytetu bez dobrej biblioteki, tzn. takiej, która jest domem nauk i umiejętności, ma odpowiednie warunki lokalowe, przechowuje cenne księgozbiory pod opieką ich przyjaciół”. I o to zawsze się starał.

W pamięci współczesnych mu współpracowników, uczniów i studentów Profesor Jan Kosik pozostaje wzorem szlachetnego, prawego człowieka, cenionego uczonego, doświadczonego i mądrego wychowawcy młodzieży akademickiej, starannego pracownika i utalentowanego organizatora, zasłużonego dla dobra Wydziału oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tablice -...
Zdjęcia z...
 
 
Powered by Phoca Gallery