RSS

XIII Krajowa Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych

25-26.06.2015 Opole-Brzeg

            XIII Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych pt. Wirtualny świat informacji prawniczej odbyła się w dniach 25-26 czerwca br. w Opolu. Organizatorami spotkania były : Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Jak co roku w programie znalazły się wykłady, wizyty w bibliotekach i muzeach oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu - tym razem Śląska Opolskiego.

            Uczestników konferencji powitał dziekan WPiA profesor Piotr Stec. Kierownik Biblioteki WPiA UO Elżbieta Guziak przedstawiła Krótką historię wirtualnego świata informacji prawniczejzaś Marta Letka z biblioteki WPiA UO w prezentacji Za pan brat z wirtualnym światem Temidy zwróciła uwagę na ogromny wzrost znaczenia baz danych i informacji elektronicznej w środowisku prawniczym. Lex , Legalis, czy Westlaw to prawnicze bazy danych, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną edukację prawników. Kolejna prezentacja - przygotowana przez Dyrektor Biblioteki Głównej UO Danutę Szewczyk-Kłos i Barbarę Szczepańską z biblioteki Kancelarii Prawnej Hogan Lovells - dotyczyła problemów , jakie mogą się pojawić w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia dyrektywy re-use. Mowa tu o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 czerwca 2013 r. (2013/37/UE) w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Prelegentki zwróciły uwagę, że projekt zwiększa obciążenia regulacyjne podmiotów objętych dyrektywą : muzeów, bibliotek publicznych i naukowych oraz archiwów. Vacatio legis , czyli 3-miesięczny okres na dostosowanie się do nowych przepisów jest - zdaniem autorek - stanowczo za krótki.

Na zakończenie tej części spotkania sponsorzy konferencji reprezentujący wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck przedstawili nowe oferty e-booków i prawniczych baz danych.

            Niezwykle interesującym punktem programu była wizyta w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego , które otwarto 10 marca 2014 roku z okazji jubileuszu 20-lecia uczelni. Dyrektor Muzeum dr Wanda Matwiejczuk ( długoletnia dyrektor Biblioteki Głównej UO) z dumą zaprezentowała nam zbiory i oryginalne wnętrze, którego integralną częścią jest kaplica Świętego Wojciecha. Jej historia wiąże się z domniemanym pobytem biskupa Pragi w Opolu w 984 roku. Muzeum znajduje się na wzgórzu Uniwersyteckim, które jest miejscem ekspozycji zabytkowych rzeźb i współczesnych pomników ludzi kultury związanych z festiwalem opolskim, m.in.: Agnieszki Osieckiej , Jonasza Kofty i Marka Grechuty.pomnik grechuty

                                                                  1: Pomnik Marka Grechuty na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu

            Drugi dzień konferencji zaplanowano w oddalonym o 40 km od Opola Brzegu. Tu zwiedziliśmy renesansowy ratusz, barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Św. z iluzjonistycznymi freskami Jana Kubena z połowy XVIII w. oraz renesansowy zamek Piastów Śląskich, zwany śląskim Wawelem. Warto podkreślić, że jest to jedyna instytucja w Polsce zajmująca się statutowo całością problematyki Piastów Śląskich oraz tradycjami piastowskimi na Ziemi Śląskiej. W Sali Pinottiego zaprezentowano najcenniejsze starodruki znajdujące się w zamkowej kolekcji, m.in. dzieło pt. Urania propitia (przystępna astronomia) wydane w 1650 roku. Jego autorką jest Maria Cunitz (1610-1664) , zwana śląską Ateną. Ta wybitna astronom powtórnie opracowała w nim tablice astronomiczne Keplera i jako pierwsza zamieściła efemerydy faz Wenus. Dzieło to - napisane po niemiecku i po łacinie przyniosło autorce europejską sławę.Urania

                                                                        2.Urania sprzyjające Marius Cunitz

            Trzynaste już (nomen omen) spotkanie Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych w Opolu nie okazało się pechowe - wręcz przeciwnie. Stało się okazją do zapoznania się z ciekawymi prezentacjami i miejscami,        a także zachęciło uczestniczących w nim bibliotekarzy do dyskusji i podzielenia się zawodowymi doświadczeniami.

                                                     Anna Stasiewicz-Jakubik, Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego

Opole, 20...
 
 
Powered by Phoca Gallery